Printer ikon
Ved bruk av Hjelpemiddeldatabasen godtas bruk av informasjonskapsler (cookies) til statistikk og funksjonalitet. Ok, fjern denne beskjeden eller les om bruk av informasjonskapsler.

Du er her: Forside | Rammeavtale | Alarm- og varslingshjelpemidler

Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Alarm- og varslingshjelpemidler

Avtaleperiode: 16-05-2017 - 15-05-2020

Epilepsialarmer, fallalarmer, videoovervåking, trygghetsalarmer, komfyrvakter, elvakter og tidsur.

Hurtigoversikt (pdf) Oppdatert 18.06.2019. På denne siden finner du post 26-39 i avtalen for alarm- og varslingshjelpemidler (anbudsnr 15-4619). Du finner de øvrige postene i rammeavtalen (post 1-25) i avtalen for hørsels- og varslingshjelpemidler.

 

PosterÅben

PosterLuk

Post 26: Varsling av epileptiske anfall i seng eller stol med viderevarsling til nærpersoner/støttepersoner
Posten består av varslingssystem som detekterer epileptiske anfall og varsler pårørende, nærpersoner eller ansatte både internt i huset og eksternt. Intern viderevarsling varsler personer som oppholder seg i nærheten, for eksempel i brukers bolig. Ekstern viderevarsling varsler over lengere avstander, for eksempel over GSM-nettet til mobiltelefon. Posten har løsninger for å detektere symptomer på epileptiske anfall når bruker oppholder seg i seng eller stol, der symptomene er kramper og risting(klonus), fukt, lyd eller vandring.

Post 27: Varsling av epileptiske anfall når bruker beveger seg innendørs, med viderevarsling til nærpersoner/støttepersoner. Varsler anfall som utarter seg som fall
Posten består av varslingssystem som detekterer epileptiske anfall og varsler pårørende, nærpersoner eller ansatte både internt i huset og eksternt. Intern viderevarsling varsler personer som oppholder seg i nærheten, for eksempel i brukers bolig. Ekstern viderevarsling varsler over lengere avstander, for eksempel over GSM-nettet til mobiltelefon. Posten har løsning for å detektere symptomer på epileptiske anfall når bruker beveger seg innendørs, der symptomene utarter seg som fall.

Post 28: Varsling av epileptiske anfall når bruker beveger seg innendørs, med viderevarsling til nærpersoner/støttepersoner. Varsler andre typer anfall enn fall
Posten består av varslingssystem som detekterer epileptiske anfall og varsler pårørende, nærpersoner eller ansatte internt i huset og/eller eksternt. Intern viderevarsling varsler personer som oppholder seg i nærheten, for eksempel i brukers bolig. Ekstern viderevarsling varsler over lengere avstander, for eksempel over GSM-nettet til mobiltelefon. Posten har løsning for å detektere symptomer på epileptiske anfall når bruker beveger seg innendørs, der symptomene utarter seg som fall.

Post 29: Varsling av epileptiske anfall ute, med sporingsmulighet. Varsler anfall som utarter seg som fall
Posten har en komplett løsning med kroppsbåren sensor og sporingsmulighet som kan varsle over GSM-nettet, enten til mobiltelefon eller en egen mottaker.

Post 30: Varsling av epileptiske anfall ute, med sporingsmulighet. Varsler andre typer anfall enn fall
Posten har en komplett løsning med kroppsbåren sensor og sporingsmulighet som kan varsle over GSM-nettet, enten til mobiltelefon eller en egen mottaker.

Post 31: Trygghet trådløs videoovervåkning med lyd
Posten består av et system med kamera og monitor som gjør det mulig å observere epilepsianfall i seng, spesielt på natten, uten å måtte gå inn på soverommet.

Post 32: Vandring - beslutningsstøtte til bruker
Posten består av varslingssystem som gir en påminning/beskjed til bruker når det skjer en uønsket handling. Eksempler på slike situasjoner kan være når bruker åpner ytterdør og er på vei ut på natten, glemmer å lukke vinduer eller kjøleskapsdør eller beveger seg ut av sengen på natten. Løsningen består av talevarsler, magnetkontakt, bevegelsesdetektor, passasjedetektor og løsning som detekterer at bruker står opp fra seng. Det er mulig å lese inn egne beskjeder og å minimum ha to ulike beskjeder til forskjellig tidspunkt.

Post 33: Vandring trådløs varsling til nærpersoner i samme boenhet
Posten består av et varslingssystem for å varsle nærpersoner eller ansatte ved atferd som kan føre til farlige situasjoner. Løsninger er hensiktsmessig for brukere som vandrer og kan utsette seg for fare for liv og helse. Eks. bruker faller lett og skader seg når han går ut av senga, bruker er dement og går ut om natta, bruker stikker av uten å kunne passe på seg selv eller finne veien tilbake, bruker vandrer før/under epilepsianfall.

Post 34: Trygghet - trådløs enkel tilkalling av nærperson i samme boenhet (sender og bærbar mottaker)
Posten består av sender og bærbar mottaker for enkel tilkalling av nærperson i samme boenhet, for brukere som ikke kan håndtere en bryter som finnes i vanlig handel og må benytte spesialtilpasset bryter. Brukerne er for eksempel personer med ALS, høy ryggmargsskade, omfattende hjerneskade eller MS.

Post 35: Trygghet - trådløs enkel tilkalling av nærperson i samme boenhet (bryter med integrert sender og bærbar mottaker)
Posten består av sender og bærbar mottaker for enkel tilkalling hvor sender er integrert i bryter, for eksempel halssmykkesender eller armbåndssender.

Post 36: Komfyrvakt med trådløs varmevakt til komfyr med 25 ampere forankoblet sikring
Posten består av komfyrvakt som passer til alle typer koketopper unntatt gass. Komfyrvakten gir er varsel før strømmen kuttes.

Post 37: Komfyrvakt med trådløs varmevakt til komfyr med 16 ampere forankoblet sikring
Posten består av komfyrvakt som passer til alle typer koketopper unntatt gass. Komfyrvakten gir er varsel før strømmen kuttes.

Post 38: El-vakt til integrert stekeovn med 16 ampere forankoblet sikr
Posten består av en el-vakt som kutter strømmen til integrert stekeovn etter en gitt tid.

Post 39: Tidsur, topolet til 16 ampere forankoblet sikring
Posten består av et tidsur som kutter strømmen til elektrisk utstyr som kan skape fare for overoppheting etter en gitt tid.

LeverandøradresserÅben

LeverandøradresserLuk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Abilia AS
Tevlingveien 23
NO-1081 OSLO
Telefon: 23 28 94 00
http://www.abilia.no

Alere AS
Postboks 93 Kjelsås
NO-0411 OSLO
Telefon: 24 05 68 00
http://www.alere.no

AurisMed AS
Breiliveien 47
NO-3217 Sandefjord
Telefon: 33 42 72 50
http://www.aurismed.no

CANTEC AS
P.b. 626
NO-1411 KOLBOTN
Telefon: 66 99 60 00
http://www.cantec.no

Cognita AS
Gjerstadveien 396
NO-4993 SUNDEBRU
Telefon: 22 12 14 50
http://www.cognita.no

EFP Nordic AS
Morellveien 8
NO-1555 Son
Telefon: 90 82 41 01
http://www.komfyrvakt.no

Fiskerstrand Hegland AS
Moveien 79C
NO-3221 Sandefjord
Telefon: 92 65 47 88
http://www.hegland.no

Picomed AS
Gjerstadveien 398, Brokelandsheia
NO-4993 SUNDEBRU
Telefon: 37 11 99 50
http://www.picomed.no

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
NO-3241 SANDEFJORD
Telefon: 33 47 33 47
http://www.vestfoldaudio.no

TilbehørÅben

TilbehørLuk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet.

ReservedelerÅben

ReservedelerLuk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler.

TjenesterÅben

TjenesterLuk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om prosjektering, montering, demontering og reparasjon.

EndringskatalogÅben

EndringskatalogLuk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden.

Siste endring er gjeldende fra 20.09.2019.

Se endringskatalog (pdf)

Behov- og kravspesifikasjonÅben

Behov- og kravspesifikasjonLuk

Behovs- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjonen (pdf)

RammeavtalenÅben

RammeavtalenLuk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold

Les rammeavtalen (pdf)


 
Relatert informasjon