Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Ny avtale på kommunikasjonshjelpemidler

16-06-2017 av Gunn Y. Grønli

Ny avtale er gjeldende fra 16.06.2017.

Avtalen består av 14 poster.
I post 1-2, 6-9 og 11 er produktene rangert etter pris. Ved vurdering av produkter i disse postene skal det tas utgangspunkt i brukers behov, og velges det produktet som best dekker behovet, uavhengig av rangering. Dersom to eller flere produkter dekker behovet, skal høyest rangert produkt velges.

I post 3-5 og 12-14 er produktene rangert etter pris og kvalitet. Ved vurdering av produkter i disse postene skal høyest rangert produkt vurderes først.

Rammeavtalen åpner du via hovedinngangen for NAVs rammeavtaler på forsiden vår. Hvert produkt presenteres med bilde, bruksanvisning, brukermanual og tekniske spesifikasjoner. Du vil også finne lenke videre til leverandøren av produktet. I tillegg til produktopplysninger vil du kunne se nærmere på betingelsene for rammeavtalen, samt egne lister med aktuelt tilbehør og reservedeler til produktene.

Du finner også en egen hurtigoversikt som viser en kortversjon av rammeavtalen sortert etter de ulike postene.

Produktene i denne avtalen presenteres i alfabetisk rekkefølge innenfor hver post. Oversikt over produktpakker og rangering finner du i hurtigoversikten.

Opplysninger om produktene som har rammeavtale skal til enhver tid være i samsvar med det som er avtalefestet. Dette betyr at Hjelpemiddeldatabasen vil bli oppdatert fortløpende ved endring i avtalen.

Alle hjelpemidler som inngår i en gjeldende rammeavtale er merket med en liten NAV-logo etter navnet på produktet. Denne merkingen vises ved bruk av alle søkemotorene i Hjelpemiddeldatabasen.