Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Ny avtale for hjelpemidler til seksuallivet

01-10-2017 av Gunn Y. Grønli

Avtalen er gjeldende fra 1.oktober 2017.

Rammeavtalen omfatter hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre funksjonsevnen for personer med varig, det vil si over to år, nedsatt seksuell funksjonsevne på grunn av skade, lyte eller sykdom.
Seksualtekniske behandlingshjelpemidler, det vil si hjelpemidler som er egnet til opprettholdelse eller helbredelse av helsetilstand og funksjon, er ikke omfattet av denne avtalen.

Alle autoriserte leger i Norge kan bestille seksualtekniske hjelpemidler. Bestillingen blir sendt til leverandøren av hjelpemiddelet, som sender hjelpemiddelet direkte til bruker eller til rekvirerende lege.