Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Ny rammeavtale for sittesystemer

20-12-2017 av Elin Berg

Oppdatert hurtigoversikt og produktinformasjon er publisert.

Rammeavtalen inneholder moduloppbygde, dynamiske og formstøpte sittesystemer. Avtalen erstatter to tidligere avtaler og postene har derfor ulik oppstartdato og varighet.
Avtaleperiode post 1-3: 01.12.2017 - 30.11.2019
Avtaleperiode post 4: 01.06.2018 - 30.11.2020

Ved behov for produkter i post 4 benyttes Rammeavtale for Formstøpte sitteenheter (anbudsnr: 13/6779) til og med 31.05.2018.