Printer ikon
Ved bruk av Hjelpemiddeldatabasen godtas bruk av informasjonskapsler (cookies) til statistikk og funksjonalitet. Ok, fjern denne beskjeden eller les om bruk av informasjonskapsler.

Du er her: Forside | Rammeavtale | Kalendere og planleggingssystemer

Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Kalendere og planleggingssystemer

Avtaleperiode: 01-03-2019 - 28-02-2022

Gjør deg kjent med avtalen, spesielt innholdet i postene (se lenken "Poster"), før du benytter hurtigoversikten.

Hurtigoversikt (PDF)

Avtalen omfatter kalendere, planleggingssystemer og tidtakere

Brukerne er personer med ulik grad av kognitiv svikt. Mange møter utfordringer med tid, struktur, planlegging og oversikt over dagen/døgnet. Produktene i rammeavtalen kan være aktuelle i for eksempel egen bolig, barnehage, skole/utdanning, arbeid og fritid.

Avtalen består av 8 poster. Nedenfor er hver enkelt post beskrevet. Innenfor den enkelte posten er produktene presentert etter rangering. Oversikt over produkter og rangering finner du også i hurtigoversikten.

 

PosterÅben

PosterLuk

Post 1: Enkel kalender med døgnorientering
Posten inneholder produkter som viser klokke, ukedag og tid på døgnet på en enkel måte. Produktene krever ingen spesiell betjening fra brukerens side. Mengden informasjon og hvordan denne vises, kan tilpasses noe.

Post 2: Enkel kalender med døgnorientering og påminnelse
Posten inneholder produkter som viser klokke, ukedag og tid på døgnet på en enkel måte. Produktene kan i tillegg gi påminnelse om daglige aktiviteter og avtaler ved hjelp av lyd/tale. Produktene krever ingen spesiell betjening fra brukerens side. Mengden informasjon kan tilpasses noe.

Post 3: Tidshjelpemiddel med visuell nedtelling av tidsintervall
Posten inneholder produkter som gir en tydelig nedtelling av ulike tidsintervaller og gir et varsel når nedtellingen er ferdig. Produktene er enkle å ta med seg.

Post 4: Dagsplanlegger med elektronisk tidsmarkør
Posten inneholder produkter som gir oversikt og struktur over dagen og dagens aktiviteter med en tidsmarkør som viser hvor man er i døgnet, inkludert om det er natt eller dag. Produktene kan gi påminnelse og vise når en aktivitet starter, når den avsluttes og innholdet i den. Synliggjøring av aktiviteter og avtaler gjøres ved for eksempel å skrive, tegne eller henge opp bilder/symboler. Markering av tid og påminnelse skjer elektronisk.

Post 5: Digitalt planleggingssystem som programvare/app
Posten inneholder apper som visualiserer og gir påminnelse om avtaler og aktiviteter på en enkel og oversiktlig måte. Mengden informasjon kan tilpasses. Appen installeres på brukerens egen enhet, og kan anvendes på smarttelefon, nettbrett eller pc. Appen kan administreres fra nettbasert løsning av hjelper som ikke er tilstede.

Post 6: Digitalt planleggingssystem installert på liten enhet
Posten inneholder produkter som viser aktiviteter og avtaler på en enkel og oversiktlig måte. I tillegg gir de påminnelse om start-/sluttidspunkt og innhold i avtalen i form av lyd/tale. Mengden informasjon kan tilpasses. Planleggingssystemet kan administreres fra nettbasert løsning av hjelper som ikke er tilstede. Produktene er enkle å ta med seg. Størrelse: inntil 7".

Post 7: Digitalt planleggingssystem installert på stor enhet
Posten inneholder produkter som viser aktiviteter og avtaler på en enkel og oversiktlig måte. I tillegg gir de påminnelse om start-/sluttidspunkt og innhold i avtalen i form av lyd/tale. Mengden informasjon kan tilpasses. Planleggingssystemet kan administreres fra nettbasert løsning av hjelper som ikke er tilstede. Produktene er mulige å ta med seg. Størrelse: 7-13".

Post 8: Digitalt planleggingssystem installert på stasjonær enhet
Posten inneholder produkter som viser aktiviteter og avtaler på en enkel og oversiktlig måte. I tillegg gir de påminnelse om start-/sluttidspunkt og innhold i avtalen. Påminnelse gis i form av lyd/tale. Aktiviteter/avtaler varsles på en måte som fanger brukerens oppmerksomhet. Mengden informasjon kan tilpasses. Aktivitetene kan vises med foto og/eller grafiske symboler i tillegg til skrift. Planleggingssystemet kan administreres fra nettbasert løsning av hjelper som ikke er tilstede. Beregnet for bruk med bordstativ eller veggfeste. Størrelse: over 19".

LeverandøradresserÅben

LeverandøradresserLuk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Abilia AS
Tevlingveien 23
NO-1081 OSLO
Telefon: 23 28 94 00
http://www.abilia.no

Cognita AS
Gjerstadveien 396
NO-4993 SUNDEBRU
Telefon: 22 12 14 50
http://www.cognita.no

NorMedia AS
Cecilie Thoresens Vej 7D
NO-1153 Oslo
Telefon: 66 91 54 40
https://normedia.no

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
NO-3241 SANDEFJORD
Telefon: 33 47 33 47
http://www.vestfoldaudio.no

Visolit Norway 52 AS
Borgeskogen 12
NO-3160 Stokke
Telefon: 33 45 00 45
http://www.visolit.no

TilbehørÅben

TilbehørLuk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

ReservedelerÅben

ReservedelerLuk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen. (Det finnes ikke reservedeler for produkter fra Normedia).

TjenesterÅben

TjenesterLuk

Tjenester finnes kun for leverandørene Abilia og Visolit. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Endringskatalog Åben

Endringskatalog Luk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjonÅben

Behov- og kravspesifikasjonLuk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjonen (pdf)

RammeavtalenÅben

RammeavtalenLuk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (pdf)


 
Relatert informasjon