Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Avtalen for hørsels- og varslingshjelpemidler forlenges

15-05-2019 av Øyvind Langum

Avtalen forlenges med ett år fram til 15.05.2020

Gjelder avtalenr. 15/4619.

Avtalen er inndelt i 2 moduler:
Hørsels- og varslingshjelpemidler (post 1-25)
Alarm- og varslingshjelpemidler (post 26-39)

Produktene i post 16 forlenges ikke.