Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Høreapparater, ørepropper og tinnitusmaskerere

Avtaleperiode: 01-09-2019 - 14-06-2023

Oversikt over produkter på rammeavtale

Høreapparat er et hjelpemiddel som kan bidra til å bedre en persons hørselsfunksjon.

Ørepropper i denne sammenheng er generiske ørepropper. Det vil si ørepropper som passer til høreapparater fra flere produsenter.

Tinnitusmaskerer er et hjelpemiddel som kan bidra til å dempe plager ved tinnitus.

Tilpasning og formidling av høreapparater og tinnitusmaskerere gjøres av audiograf hos avtalespesialist eller hørselssentral. Formidling av ørepropper er en del av høreapparattilpasningen og oppfølging av den. Audiografen tar avtrykk av øret og bestiller ørepropp når det er nødvendig. Øvrige hørselstekniske hjelpemidler blir formidlet via NAV Hjelpemiddelsentral.

Personer med nedsatt hørsel eller tinnitus må få henvisning fra fastlege til avtalespesialist eller hørselssentral for utredning/behandling og søknad. Søknad om stønad til høreapparater og tinnitusmaskerere behandles av NAV Arbeid og ytelse.

OM RAMMEAVTALEN
Rammeavtalen består av 18 poster (delkonkurranser). Produktene presenteres ikke på Hjelpemiddeldatabasen med tekst og bilder, men i et filtrer- og søkbart Excel-dokument. 

Les også "Hvordan velge høreapparat på parallell rammeavtale" (PDF) og "Når det ikke finnes høreapparat eller ørepropper på rammeavtale som dekker behovet" (PDF).

LEVERANDØRER

Oversikt over leverandører med produkter på avtale (PDF

ENDRINGSKATALOGER
Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Cantec AS (22.11.2022)
Cochlear Norway AS (16.08.2022)
GN Hearing Norway AS (14.09.2022)
Hørseslaben AS (16.08.2022)
MED-EL Nordic AS (16.08.2022)
Medus AS (16.08.2022)
Oticon AS (13.01.2023)
Sivantos AS (31.08.2022)
Sonova Norway AS (15.11.2022)
Starkey Norway AS (16.08.2022)
Widex Norge AS (07.11.2022)

TILBEHØRS- OG RESERVEDELSLISTER
Cantec AS (22.11.2022)
Cochlear Norway AS (07.09.2021)
GN Hearing Norway AS (14.09.2022)
Hørseslaben AS
MED-EL Nordic AS (07.01.2021)
Medus AS (07.06.2021)
Oticon AS (13.01.2023)
Sivantos AS (15.09.2022)
Sonova Norway AS (15.11.2022)
Starkey Norway AS (03.01.2022)
Widex Norge AS (07.11.2022)

NYTTIGE LENKER

- Rundskriv om stønad til høreapparater og tinnitusmaskerer finner du på nav.no. Her kan du lese om rutiner for søknad, utprøving og fakturering
- På Helsenorge.no finner du informasjon om offentlige hørselssentraler og avtalespesialister
- Rammeavtale for hørselsshjelpemidler finner du på Hjelpemiddeldatabasen
- På Kunnskapsbanken.net/horsel kan du lese fagstoff om hørselsnedsettelse

 

Samlet oversikt over høreapparater, ørepropper og tinnitusmaskerere på avtaleÅpen

Samlet oversikt over høreapparater, ørepropper og tinnitusmaskerere på avtaleLukk

Her finner du en filtrer- og søkbar oversikt over alle høreapparat, ørepropper og tinnitusmaskerere på avtale. Legg merke til at det er fire arkfaner for de ulike postene (1-15, 16, 17 og 18).

Last ned samlet oversikt (Excel) - 22.11.2022

Ofte stilte spørsmålÅpen

Ofte stilte spørsmålLukk

Her kan du se spørsmål og svar om overgangsregler mellom tidligere og ny avtale, dispensasjoner, service/reparasjoner og tilbehør.

Se ofte stilte spørsmål (PDF) - sist endret 21.09.2020

Leveringstid og frakt Åpen

Leveringstid og frakt Lukk

Informasjonen er hentet fra Del 3 Bilag 1, Behov og kravspesifikasjonen, punkt 5 og 6

Les om leveringstid og frakt (PDF)

Garanti og reparasjonerÅpen

Garanti og reparasjonerLukk

Her kan du lese om garanti og reparasjoner av produkter som er på rammeavtale.

Les om garanti og reparasjoner (PDF)

Fakturarutiner Åpen

Fakturarutiner Lukk

Her kan du lese mer om rutiner for fakturering. Når du åpner dokumentet vil du blant annet finne lenke til oversikt over fakturareferanser per fylke (ressurspersoner i ytelseslinjen).

Les fakturarutiner

Rammeavtalen Åpen

Rammeavtalen Lukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)

Behov- og kravspesifikasjon Åpen

Behov- og kravspesifikasjon Lukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjon (PDF)