Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Omgivelseskontroll

Avtaleperiode: 01-09-2019 - 01-09-2023

Gjør deg kjent med avtalen, spesielt innholdet i postene (se lenken "Poster"), før du benytter hurtigoversikten.

Hurtigoversikt (PDF) - sist lastet opp 05.05.2022

Avtalen inneholder automatikk til dører, vinduer og gardiner, porttelefoner, låsutstyr og fjernstyringssystemer (sendere/mottakere).

Brukerne er personer med bevegelsesvansker og/eller nedsatt finmotorikk, som har behov for å fjernstyre sine omgivelser i hjemmet på en enkel og funksjonell måte. Eksempler på dette er å åpne og lukke dører og vinduer, slippe folk inn i hjemmet og fjernstyre TV, radio og lys.

Omgivelseskontroll kan installeres i ulike typer bolig. Fjernstyring av omgivelsene kan skje på ulike måter; med fjernkontroll, bryter eller via et kommunikasjonshjelpemiddel som bruker allerede har. Betjeningen må også kunne plasseres slik at den enkelt kan nås av personen som skal bruke den, for eksempel på rullestol, vegg eller ved seng.

Denne rammeavtalen har ingen visning av produkter i Hjelpemiddeldatabasen. Hovedproduktene er publisert i hurtigoversikten. I tillegg publiseres det oversikt over tilbehør og reservedeler som er inkludert i rammeavtalen.

Denne rammeavtalen er en parallell avtale med prosentvis fordeling av varesalg mellom leverandørene:
1. Assistent Partner AS (60%).
2. Picomed AS (40%).

Formidling av omgivelseskontroll skjer i tett samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral. 

 

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet.

Se tilbehør

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standardutgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler.

Se reservedeler

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om prosjektering, montering, demontering og reparasjon.

Les mer om tjenester

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen. 

Assistent Partner AS(05.05.2022)
Picomed AS (30.08.21)

 

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjonen (pdf)

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen her (pdf)

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Presentasjon av kontaktpersoner og øvrig kontaktinformasjon til leverandørene som er knyttet til rammeavtalen.

Se leverandører