Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Senger, madrasser, hjertebrett, sengebord og hjelpemidler for overflytting og vending

Avtaleperiode: 01-12-2019 - 31-05-2023

Gjør deg kjent med avtalen, spesielt innholdet i postene (se lenken "Poster"), før du benytter hurtigoversikten.

Hurtigoversikt (PDF)  Sist oppdatert 07.02.2023.

Avtalen inneholder 13 poster (delleveranser)
Senger og sengebunner for voksne (post 1-3): Brukerne er voksne med nedsatt funksjon. Noen er rullestolbrukere. Inn- og utstigning av vanlig seng kan være utfordrende, og noen må forflyttes med personløfter. Det kan også være behov for pleie i seng. Brukerne har utfordringer med posisjonering og stillingsendring i vanlig seng. Mange ligger mye og har økt risiko for å utvikle trykksår.

Senger for barn (post 5-6): Brukerne er barn med nedsatt funksjon, eller personer som har omsorg for barn hvor det er behov for å heve og senke sengen til barnet. Barn som har behov for seng med delt liggeflate har utfordringer med posisjonering og stillingsendring i vanlig seng. 

Reiseseng (post 7, ny): Brukerne er barn med nedsatt funksjon som har behov for en reiseseng som kan gi dem ro, trygghet og beskyttelse om natten i fremmede omgivelser.

Madrass (post 8): Brukerne er voksne som har seng eller sengebunn med elektrisk regulerbar liggeflate på utlån fra NAV. Brukerne har ikke en kjent risiko for å utvikle trykksår

Hjertebrett (post 9-10): Brukerne har behov for å kunne vinkle øvre del av sengen for å ha støtte for ryggen når de sitter. Noen har problemer med å ligge flatt, for eksempel på grunn av nedsatt respirasjon.

Sengebord (post 11): Brukerne er hjemmeboende voksne med nedsatt stå- og gangfunksjon. De tilbringer mye tid i seng eller i stol/rullestol.

Glidelaken, stikklaken, sklimatte og sklibrett (post 12): Brukerne har utfordringer med posisjonering, stillingsendring og forflytning. Brukerne trenger hjelpemidler for å kunne endre liggestilling i seng, for å forflytte seg mellom for eksempel seng og rullestol, og for å flytte seg inn og ut av bilsetet og posisjonere seg riktig i bilsetet. Hjelpemidlene benyttes med eller uten bruk av hjelper(e).

Dreieskive (post 13):Brukerne har utfordringer med posisjonering og forflytning. Hjelpemidlene benyttes til forflytning mellom for eksempel seng og rullestol ved plassering under føttene eller under setet.

Informasjon om rammeavtalen

Følg lenken "Behov- og kravspesifikasjon" for å lese om kravene som ble stilt til hvoedprodukt, tilbehør og resrvedeler, som f.eks. krav til rengjøring og krav måltaking av senger (kap 4.3). I dokumentene under "Endringskatalog" vil endringer i avtalen oppdateres fortløpende. Se etter dato i beskrivelsesteksten for å få med deg når innholdet sist ble endret og hvike levrandører endringen gjelder for. 

Relevante tema på nav.no og kunnskapsbanken.net
- På nav.no/hjelpemidler finner du lenker til blant annet skjemaer  
- Se oversikt over e-læringskurs på kunnskapsbanken.net. Her finner du blant annet «Godkjenningskurs senger
- Du kan lese fagstoff om posisjonering på kunnskapsbanken.net/posisjonering 

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: SENG for voksne - kort modell. Elektrisk regulering av høyde, rygg-, lår- og leggdel
Elektrisk høyderegulering med håndkontroll. Liggeflate med madrassholdere der rygg-, lår- og leggdel kan vinkelreguleres individuelt med håndkontroll. Hjul med sentralbrems. Sengen har hode-/fotgavl og nedfellbare og avtakbare sengegrinder på begge langsider. Sengen er delbar på en enkel måte.

Post 2: SENG for voksne. Elektrisk regulering av høyde, rygg-, lår- og leggdel
Elektrisk høyderegulering med håndkontroll. Liggeflate med madrassholdere der rygg-, lår- og leggdel kan vinkelreguleres individuelt med håndkontroll. Hjul med sentralbrems. Hode-/fotgavl og nedfellbare og avtakbare sengegrinder på begge langsider. Sengene kan forlenges og er delbare på en enkel måte.

Post 3: SENG for voksen - bred modell. Elektrisk regulering av høyde, rygg-, lår- og leggdel
Madrassbredde: 120 cm. Elektrisk høyderegulering med håndkontroll. Liggeflate med madrassholdere der rygg-, lår- og leggdel kan vinkelreguleres individuelt med håndkontroll. Hjul med sentralbrems. Hode-/fotgavl og nedfellbare og avtakbare sengegrinder på begge langsider. Sengene kan forlenges og er delbare på en enkel måte.

Post 4: SENGEBUNN med elektrisk regulering av høyde, rygg-, lår- og leggdel
Elektrisk høyderegulering med håndkontroll. Liggeflate med madrassholdere der rygg-, lår- og leggdel kan vinkelreguleres individuelt med håndkontroll. Hjul med bremser. Sengebunnen kan utvides og forlenges og er delbar på en enkel måte.

Post 5: BARNESENG med hel liggeflate. Elektrisk høyderegulering
Elektrisk høyderegulering med håndkontroll. Hjul med bremser og hode-/fotgavl. Sengegrind med grindåpning på langsiden. Polstring for gavler og sidegrinder tilbys som tilbehør. Madrass med avtakbart stofftrekk leveres som standard.

Post 6: BARNESENG med delt liggeflate. Elektrisk regulering av høyde, rygg-, lår- og leggdel
Elektrisk høyderegulering med håndkontroll. Liggeflate der rygg-, lår- og leggdel kan vinkelreguleres med håndkontroll. Hjul med bremser og hode-/fotgavl. Sengegrinder og grind- /portåpning på langsiden. Madrass med avtakbart stofftrekk leveres som standard.

Post 7: REISESENG til barn
Sammenleggbar seng som er lukket med høye vegger og tak. Madrass og transportveske leveres som standard.

Post 8: MADRASS med stofftrekk
Madrasser med profilering på en av liggeflatene. Stofftrekk med glidelåsåpning på tre sider. Madrasser for maks brukervekt på 120 kg har volumvekt på 35 - 45 kilogram per kubikkmeter. Madrasser for brukervekt over 120 kg har en volumvekt på 38 - 55 kilogram per kubikkmeter. Inkontinenstrekk leveres som tilbehør. Leveres sammenpresset i rull med heldekkende emballasje.

Post 9: HJERTEBRETT for plassering under madrass. Elektrisk regulering av ryggstøtte
Madrassbredde: 70 - 120 cm. Betjenes med håndkontroll.

Post 10: HJERTEBRETT for plassering oppå madrass (under overmadrass). Elektrisk regulering av ryggstøtte
Madrassbredde: 75 - 120 cm. Betjenes med håndkontroll.

Post 11: SENGEBORD
Kan enkelt plasseres nært bruker, og enkelt skyves bort. Høyde- og vinkelreguleres av bruker eller andre. To-delt bordplate hvor den største delen er vinkelregulerbar. Støttelist langs nedre kant av bordet. Kan benyttes på begge sider av seng/stol.

Post 12: Glidelaken, stikklaken, sklimatte og sklibrett
Både glidelaken og stikklaken kan benyttes i senger med breddene 75 cm til 180 cm.

Post 13: DREIESKIVE for plassering under føttene eller under setet
Dreieskivene leveres i modeller som skal benyttes på gulv, under føttene (hard modell) eller i stol/seng under setet (myk modell).

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Bano Life AS
Berghagan 7
NO-1405 Langhus
Telefon: 64 91 80 60
http://www.banolife.no

Direct Healthcare Group Norge AS
Sankt Hallvards vei 3
NO-3414 Lierstranda
Telefon: 21 01 44 70
https://www.directhealthcaregroup.com/no/

ETAC AS
Postboks 249
NO-1515 MOSS
Telefon: 81 56 94 69
http://www.etac.no

Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
NO-0603 OSLO
Telefon: 22 57 95 00
http://www.invacare.no

Medema Norge AS
Postboks 133
NO-1481 HAGAN
Telefon: 67 06 49 00
http://www.medema.no

Mediq Norge AS
Postboks 6608 Etterstad
NO-0607 Oslo
Telefon: 67 02 43 00
https://mediqnorge.no/

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
NO-1540 VESTBY
Telefon: 66 96 38 00
http://www.sunrisemedical.no

Varodd Velferdsteknologi AS
P.b. 8343
NO-4676 KRISTIANSAND
Telefon: 38 14 48 00
http://www.varodd.no

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen. (Det finnes ingen tilbehør til produktene fra Etac AS og Sunrise Medical AS).

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.(Det finnes ingen reservedeler til produktene fra Etac AS).

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjon Åpen

Behov- og kravspesifikasjon Lukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjon (PDF)

Behov- og kravspesifikasjon for tilleggsanskaffelsen - post 12 Åpen

Behov- og kravspesifikasjon for tilleggsanskaffelsen - post 12 Lukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjon (PDF)

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)

Rammeavtalen for tilleggsanskaffelsen - post 12 Åpen

Rammeavtalen for tilleggsanskaffelsen - post 12 Lukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)