Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Kurs for kommunale teknikere

31-10-2019 av Øyvind Langum

Ny e-læring i teknikk for kommunale teknikere er tilgjengelig på Kunnskapsbanken.

For å hjelpe kommunene med å reparere flere hjelpemidler ute hos bruker, er det utarbeidet en kurspakke som retter seg mot kommunale teknikere. Opplæringen er organisert som en e-læring i 3 moduler, og vil etterhvert bli utvidet til flere områder. Kursene inneholder både nyttig informasjon og sjekklister som kommunal tekniker kan bruke ved feilsøk når hjelpemidlene ikke fungerer.


Kursene finner du ved å gå inn på Kunnskapsbanken via linken nedenfor.


E-læring i teknikk på Kunnskapsbanken.net