Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Ganghjelpemidler

Avtaleperiode: 01-03-2020 - 01-01-2024

Hurtigoversikt (PDF) (Sist endret 14.04.23)


Produktvideoer
Du finner produktvideoer av ganghjelpemidler på avtale på Kunnskapsbanken

Om rammeavtalen
Avtalen omfatter forflytningshjelpemidler som gåstativ, rullatorer, gåbord og sparkesykkel, samt gåtreningshjelpemidler og krykker.

Brukerne av ganghjelpemidler er barn, ungdom og voksne som på grunn av funksjonsnedsettelsen, har behov for tilrettelegging ved forflytning innendørs og/eller utendørs.

Avtalen inneholder 18 delkontrakter
Delkontrakt 1-12: Ganghjelpemidler for voksne
Delkontrakt 13-14: Ganghjelpemidler for barn
Delkontrakt 15: Gåstoler
Delkontrakt 16: Avanserte gåtreningshjelpemidler
Delkontrakt 17-18: Krykker til voksne.

Mer informasjon?
E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling på Kunnskapsbanken gir innføring i grunnleggende kompetanse som kan være til hjelp for å utføre god formidling av hjelpemidler.

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Gåstativ uten hjul
Gåstativet er høyderegulerbart og sammenleggbart. Det kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Gåstativet har to håndtak og er utstyrt med doppsko.

Post 2: Rullator - innendørs bruk
Rullatoren har høyderegulerbare håndtak og er sammenleggbar. Den kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Kjørebrems, parkeringsbrems, sete og kurv leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

Post 3: Rullator - innendørs bruk - brukere med høy vekt
Rullatorene har høyderegulerbare håndtak og er sammenleggbare. De kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Kjørebrems, parkeringsbrems, sete og kurv leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

Post 4: Rullator - utendørs bruk
Rullatoren har høyderegulerbare håndtak og er sammenleggbar. Den kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Kjørebrems, parkeringsbrems, sete og kurv leveres som standard. Store hjul med kompakte dekk for god framkommelighet og stabilitet utendørs.

Post 5: Rullator - utendørs bruk - brukere med høy vekt
Rullatorene har høyderegulerbare håndtak og er sammenleggbare. De kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Kjørebrems, parkeringsbrems, sete og kurv leveres som standard. Store hjul med kompakte dekk for god framkommelighet og stabilitet utendørs.

Post 6: Rullator med omvendt bremsefunksjon
Rullatoren har høyderegulerbare håndtak og er sammenleggbar. Den kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Kjørebrems med omvendt bremsefunksjon, parkeringsbrems, laserlys, sete og kurv leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

Post 7: Gåbord med underarmsstøtter - innendørs bruk
Gåbordet er høyderegulerbart og sammenleggbart. Det kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Underarmstøtter, håndtak, kjørebrems, parkeringsbrems, sete og kurv leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

Post 8: Gåbord med underarmsstøtter - utendørs bruk
Gåbordet er høyderegulerbart og sammenleggbart. Det kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Underarmstøtter, håndtak, kjørebrems, parkeringsbrems, sete og kurv leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

Post 9: Gåbord med støttebord og manuell høyderegulering - innendørs bruk
Gåbordet har manuell høyderegulering og kan reguleres uten verktøy. Støttebord, håndtak, kjørebrems og parkeringsbrems leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

Post 10: Gåbord med støttebord og mekanisk høyderegulering - innendørs bruk
Gåbordet har mekanisk høyderegulering. Støttebord, håndtak, kjørebrems og parkeringsbrems leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

Post 11: Gåbord med støttebord og elektrisk høyderegulering - innendørs bruk
Gåbordet har elektrisk høyderegulering. Støttebord, håndtak, kjørebrems og parkeringsbrems leveres som standard. Hjul med kompakte dekk. Leveres med batteri og batterilader.

Post 12: Hjulspark/sparkesykkel - manuell framdrift
Sparkesykkelen har høyderegulerbart styre/håndtak, som kan reguleres uten verktøy. Den leveres med kjørebrems, parkeringsbrems, sete, fotplater og refleks som standard. Målgruppe for sparkesykkelen er barn.

Post 13: Rullator til barn - skyve foran seg
Rullatoren har høyderegulerbare håndtak og er sammenleggbar. Den kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Kjørebrems, parkeringsbrems, slepebrems, sete og kurv leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

Post 14: Rullator til barn og ungdom - trekke etter seg
Rullatoren har høyderegulerbare håndtak og er sammenleggbar. Den kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Slepebrems, retningssperre og ryggesperre leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

Post 15: Gåstol som gir mulighet for selvstendig forflytning og trening av gangfunksjonen
Gåstolene er høyderegulerbare uten bruk av verktøy. Slepebrems, ryggesperre og bol-/bryststøtte leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

Post 16: Avansert gåtreningshjelpemiddel med omsluttende kroppsstøtte
Gåtreningshjelpemidlene er høyderegulerbare uten bruk av verktøy. De passer brukerhøyde fra 70 - 190 cm. Parkeringsbrems, slepebrems, ryggesperre, retningssperre, støtte for hofter, hoftebelte, støtte for bryst/bol og brystbelte/vest leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

Post 17: Krykke til voksne - enkel
Krykkene er høyderegulerbare og passer brukerhøyde fra 155 - 190 cm. Leveres enkeltvis. Ispigger kan fås som tilbehør.

Post 18: Krykke til voksne - avansert
Det er ingen produkter på avtale i denne posten.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

ETAC AS
Postboks 249
NO-1515 MOSS
Telefon: 81 56 94 69
http://www.etac.no

Hepro AS
Tømmerveien 10
NO-8250 ROGNAN
Telefon: 46 74 55 55
http://www.hepro.no

Hjelpemiddelspesialisten AS
Rosenholmveien 22
NO-1252 Oslo
Telefon: 66 81 60 70
http://www.hm-spes.no

Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
NO-0603 OSLO
Telefon: 22 57 95 00
http://www.invacare.no

Made for Movement AS
Rødmyrlia 2
NO-3735 SKIEN
Telefon: 35 50 51 20
https://www.madeformovement.com

Medema Norge AS
Postboks 133
NO-1481 HAGAN
Telefon: 67 06 49 00
http://www.medema.no

Mediq Norge AS
Postboks 6608 Etterstad
NO-0607 Oslo
Telefon: 67 02 43 00
https://mediqnorge.no/

Ronda AS
Randabergveien 308
NO-4073 Randaberg
Telefon: 51 58 87 80
http://www.ronda.no

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
NO-1540 VESTBY
Telefon: 66 96 38 00
http://www.sunrisemedical.no

TOPRO Industri AS
Rambekkvegen 5
NO-2816 GJØVIK
Telefon: 61 13 46 00
http://www.topromobility.com

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Avtalen omfatter ikke tjenester.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

RammeavtaleÅpen

RammeavtaleLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)