Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

NY rammeavtale for ganghjelpemidler

14-02-2020 av Øyvind Langum

Avtalen inneholder forflytningshjelpemidler som gåstativ, rollatorer, gåbord og sparkesykkel, samt gåtreningshjelpemidler.

Avtalen omfatter forflytningshjelpemidler som gåstativ, rullatorer, gåbord og sparkesykkel, samt gåtreningshjelpemidler og krykker

Avtalen inneholder 18 poster (delleveranser)

Post 1-12: Ganghjelpemidler for voksne
Post 13-14: Ganghjelpemidler for barn
Post 15: Gåstoler
Post 16: Avanserte gåtreningshjelpemidler (NYTT: denne delkontrakten er ny i rammeavtalen for ganghjelpemidler)
Post 17-18: Krykker til voksne. Det er ingen produkter på avtale i post 18


Gå direkte til rammeavtalen her