Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

FORLENGELSE: Alarm og varsling / hørsel og varsling

29-04-2020 av Elin Berg

Avtalen forlenges fra 16. mai 2020.

I dag inngår hørsels- og varslingshjelpemidler og alarm- og varslingshjelpemidler i samme avtale. Post 1-25 er presentert på Hjelpemiddeldatabasen under tittelen "Hørsels- og varslingshjelpemidler" og post 26-39 er presentert under "Alarm- og varslingshjelpemidler. Når avtalen utløper vil det bli to separate avtaler med ulike oppstartstidspunkt. Postene i den gjeldende avtale vil derfor ikke forlenges til samme dato.

Ny avtale for varslingshjelpemidler er planlagt gjeldende fra 1.4.2021 (dagens avtale forlenges til og med 31.03.2021)
Ny avtale for hørselshjelpemidler er planlagt gjeldene fra 16.5.2021 (dagens avtale forlenges til og med 15.05.2021)