Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Elektrisk hev- og senkfunksjon til innredning på kjøkken og bad

Avtaleperiode: 01-10-2020 - 31-05-2023

Benytt hurtigoversikten dersom du er kjent med innholdet i avtalen.

Hurtigoversikt (PDF)  Sist oppdatert 30.11.22.


PRODUKTVIDEOER:
Produktvideoer for denne avtalen finner du på Kunnskapsbanken

Brukere av produktene i avtalen er personer som trenger tilrettelegging i form av hev-/senkbar kjøkkeninnredning eller hev-/senkbar servant på badet.

Avtalen består av tre poster (delkontrakter):
Post 1: Elektrisk hev- og senkfunksjon til innredning på kjøkken
Post 2: Elektrisk hev- og senkfunksjon til baderomsservant
Post 3: Elektrisk hev- og senkfunksjon og baderomsservant med avlastningsflater

Før en eventuell søknad om hev- og senkfunksjon på kjøkken eller bad utarbeides, må det gjennomføres en funksjonsvurdering. Som en del av dette må det vurderes om andre løsninger kan dekke brukers behov på en tilfredsstillende måte.

Informasjon om rammeavtalen
Du finner viktige dokumenter for avtalen via egne lenker. Det er viktig at du som skal søke på et hjelpemiddel kjenner til innholdet i avtalen, og spesielt hvilke tjenester avtalen omfatter. Tjenester på denne avtalen er prosjektering, montering, reparasjon og demontering.

Produktinformasjon på Hjelpemiddeldatabasen
Du finner informasjon om produktene i:
- beskrivelser av delkontraktene (informasjon fra konkurransegrunnlaget)
- produktbeskrivelsene (kort beskrivelse av produktserien eller produktet som du finner til venstre for produktbildene)
- teknisk data (detaljer knyttet til hvert produkt som du finner nedenfor produktbeskrivelsen og bildene)
- lister over tjenester, tilbehør og reservedeler (PDF-filer knyttet til hver leverandør)
- vedlegg fra leverandør (brosjyre, bruksanvisning med mer, knyttet til produktene)

Husk at du på Hjelpemiddeldatabasen kan sammenlikne produkter og søke på detaljer når du er inne på oversikt over produkter i ISO-kode. Produktene i samme post/delkontrakt vil som regel ha samme ISO-kode.

Relevant informasjon på Kunnskapsbanken
E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling på Kunnskapsbanken gir innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre en god formidling av tekniske hjelpemidler. Du finner også Grunnkurs bolig og Tegnekurs bolig på Kunnskapsbanken.

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Elektrisk hev- og senkfunksjon til innredning på kjøkken
Produktene dekker behovet for hev og senk av:

- kjøkkenbenk med bredde fra 60 til 300 cm

- kjøkkenbenk i hjørne med bredde fra 105 til 300 cm

- overskap med bredde fra 40 til 180 cm

- hyller i overskap fra med bredde fra 40 til 100 cm

Det er kun selve hev-/senkfunksjonen som leveres. Eksisterende innredning monteres på denne hvis det er mulig. Evt. ny innredning må dekkes av bruker. Leveres med betjeningsbryter og klemsikring. Fleksibelt rørsystem for vann og avløp samt håndkontroll eller fjernkontroll kan fås som tilbehør.

Post 2: Elektrisk hev- og senkfunksjon til baderomsservant
Produktene dekker behovet for hev og senk av baderomsservant. Det er kun selve hev-/senkfunksjonen som leveres. Eksisterende servant monteres på denne hvis det er mulig. Evt. ny servant må dekkes av bruker. Leveres med betjeningsbryter, klemsikring og fleksibelt rørsystem for vann og avløp. Håndkontroll eller fjernkontroll kan fås som tilbehør.

Post 3: Elektrisk hev- og senkfunksjon og baderomsservant med avlastningsflater
Produktene dekker behovet for hev og senk av baderomsservant med avlastningsflater. Det leveres hev- og senkfunksjon inkludert baderomsservant i bredde 90 eller 120 cm. Leveres med betjeningsbryter, klemsikring og fleksibelt rørsystem for vann og avløp. Håndkontroll eller fjernkontroll kan fås som tilbehør.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Funksjonsutstyr AS
Martin Linges vei 25
NO-0692 OSLO
Telefon: 23 38 00 00
http://www.Funksjonsutstyr.no

Mediq Norge AS
Postboks 6608 Etterstad
NO-0607 Oslo
Telefon: 67 02 43 00
https://mediqnorge.no/

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om prosjektering, montering, demontering og reparasjon. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Behov- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjonen (pdf)

RammeavtaleÅpen

RammeavtaleLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (pdf)