Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat

Avtaleperiode: 01-10-2020 - 01-03-2024

Hurtigoversikt (PDF)  Sist oppdatert 08.02.2023.

Produktvideoer
Du finner informasjonsvideoer av produkter på denne avtalen via Kunnskapsbanken.

Rammeavtalen er inndelt i 18 delkontrakter
Delkontrakt 1-4        Aktive rullestoler
Delkontrakt 5-7        Allround rullestoler 
Delkontrakt 8-9        Komfort rullestoler 
Delkontrakt 10         Rullestoler med ståfunksjon 
Delkontrakt 11-14    Rullestoler for barn 
Delkontrakt 15-18    Drivhjul og drivaggregat

Alle rullestolene leveres med drivhjul, drivringer, svinghjul, bremser og klesbeskyttere. Komfortstolene, rullestolene med ståfunksjon og rullestolene for barn leveres med sittepute.

Rullestol som sete i kjøretøy 
Rullestolene i delkontrakt 8, 9 og 14 er kan brukes som sete i kjøretøy og tilfredsstiller kravene i ISO 7176-19:2008. I anbudskonkurransen var det et krav at disse rullestolene skulle oppfylle kravene med nakkestøtte påmontert. Når det gjelder rullestoler i andre poster, må leverandørene kontaktes for informasjon om hvorvidt rullestolen er beregnet brukt som sete i kjøretøy, og om den tilfredsstiller kravene.

Mer informasjon?
- På Kunnskapsbanken finner du fagstoff om manuelle rullestoler, posisjonering 
og e-læringskurs om hjelpemidler og tilrettelegging. 

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Lett aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte
Leveres med luftfylte dekk, fotbøyle, klesbeskyttere og nedfellbar velcrorygg med ryggoverdrag.

Post 2: Aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte
Leveres med luftfylte dekk, fotbøyle, kjørehåndtak, klesbeskyttere og to tippesikringer. Rullestolene har nedfellbar velcrorygg med ryggoverdrag. Det er mulig å endre vinkel på rullestolryggen.

Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter
Leveres med armlener,luftfylte dekk, kjørehåndtak, klesbeskyttere og to tippesikringer. Rullestolene har nedfellbar velcrorygg med ryggoverdrag. Det er mulig å endre vinkel på rullestolryggen.

Post 4: Aktiv rullestol med sammenleggbar ramme
Leveres med armlener, avtakbare benstøtter/oppfellbar fotplate, luftfylte dekk, kjørehåndtak, klesbeskyttere og to tippesikringer. Rullestolene har velcrorygg med ryggoverdrag. Det er mulig å endre vinkel på rullestolryggen.

Post 5: Allround rullestol med sammenleggbar ramme og avtakbare benstøtter
Leveres med armlener, avtakbare benstøtter, manuelt høyderegulerbare kjørehåndtak, kompakte dekk, klesbeskyttere, to tippesikringer og mulighet for å endre setedybde. Rullestolene har velcrorygg med ryggoverdrag. Det er mulig å endre vinkel og høyde på rullestolryggen.

Post 6: Allround rullestol med avtakbare benstøtter - høy brukervekt
Leveres med armlener, avtakbare benstøtter, kjørehåndtak, kompakte dekk, klesbeskyttere og to tippesikringer. Rullestolene har velcrorygg med ryggoverdrag. Det er mulig å endre vinkel og høyde på rullestolryggen.

Post 7: Allround rullestol med tilt og avtakbare benstøtter
Leveres med armlener, avtakbare benstøtter, hodestøtte, høyderegulerbare kjørehåndtak/kjørebøyle, kompakte dekk, klesbeskyttere og to tippesikringer. Rullestolene har velcrorygg med ryggoverdrag. Det er mulig å endre setedybden og vinkel og høyde på rullestolryggen. Tilten reguleres manuelt.

Post 8: Komfortrullestol
Leveres med armlener, hodestøtte, høyderegulerbare kjørehåndtak, kompakte dekk, ledsagerbrems, klesbeskyttere og to tippesikringer. Setedybden kan endres og benstøttene er vinkelregulerbare. Rullestolene har velcrorygg og ryggvinkelen kan reguleres manuelt. Tilten regulerer også manuelt.

Post 9: Komfortrullestol - høy brukervekt
Leveres med armlener, hodestøtte, høyderegulerbare kjørehåndtak, kompakte dekk, ledsagerbrems, klesbeskyttere og to tippesikringer. Setedybden kan endres og benstøttene er vinkelregulerbare. Rullestolene har velcrorygg og ryggvinkelen kan reguleres manuelt. Tilten reguleres også manuelt.

Post 10: Rullestol med elektrisk ståfunksjon
Leveres med knestoppere, kompakte dekk, komplett med batteri og lader, støtte til overkropp, klesbeskyttere og to tippesikringer. Rullestolen har velcrorygg med ryggoverdrag.

Post 11: Aktiv rullestol med fastramme - barn
Leveres med luftfylte dekk, hoftebelte og festepunkter til belte, klesbeskyttere, kjørehåndtak/kjørebøyle og to tippesikringer.

Post 12: Allround rullestol med fastramme - barn
Leveres med armlener, luftfylte dekk, hoftebelte og festepunkter til belte, klebeskyttere, høyderegulerbar kjørbøyle og to tippesirkinger. Ryggen er nedfellbar.

Post 13: Allround rullestol med sammenleggbar ramme - barn
Leveres med armlener, kompakte dekk, hoftebelte med festepunkter til belte, klesbeskyttere, høyderegulerbare kjørehåndtak, ledsagerbrems og to tippesikringer.

Post 14: Komfortrullestol - barn
Leveres med armlener, festepunkter til hoftebelte og vest, hoftebelte, hodestøtte, manuelt høyderegulerbare kjørebøyle, kompakte dekk, ledsagerbrems, klesbeskyttere og to tippeskiringer. Tilt, vinkel på benstøttene og ryggvinkel reguleres manuelt. Ryggputen har integrerte sidestøtter eller rygg med sidestøtter.

Post 15: Drivhjul med elektrisk motor
Leveres med luftfylte eller kompakte dekk. Det er mulig å benytte rullestolens originale drivhjul når drivhjulene med elektrisk motor tas av. Leveres komplett med batteri og lader.

Post 16: Drivaggregat med manuell styring - brukerstyrt
Leveres luftfylt(e) eller kompakt(e) dekk. Dersom bruk av drivaggregatet krever at det benyttes annen type tippesikring enn det som er standard på rullestolen følger slike med. Det er mulig å benytte rullestolens originale drivhjul når drivaggregatet tas av. Leveres komplett med batteri og lader.

Post 17: Drivaggregat med motorisert styring - brukerstyrt
Leveres med luftfylt(e) eller kompakt(e) dekk. Dersom bruk av drivaggregatet krever at det benyttes annen type tippesikring enn det som er standard på rullestolen følger slike med. Det er mulig å benytte rullestolens originale drivhjul når drivaggregatet tas av. Leveres komplett med batteri og lader.

Post 18: Drivaggregat med motorisert styring - ledsagerstyrt
Leveres med og luftfylt(e) eller kompakt(e) dekk. Dersom bruk av drivaggregatet krever at det benyttes annen type tippesikring enn det som er standard på rullestolen følger slike med. Det er mulig å benytte rullestolens originale drivhjul når drivaggregatet tas av. Leveres komplett med batteri og lader.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Alu Rehab AS
Bedriftsveien 23
NO-4353 KLEPP STASJON
Telefon: 51 78 62 20
http://www.alurehab.no

Bano Life AS
Berghagan 7
NO-1405 Langhus
Telefon: 64 91 80 60
http://www.banolife.no

ETAC AS
Postboks 249
NO-1515 MOSS
Telefon: 81 56 94 69
http://www.etac.no

Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
NO-0603 OSLO
Telefon: 22 57 95 00
http://www.invacare.no

Panthera Norge AS
Røykenveien 142 A
NO-1386 Asker
Telefon: 90 24 55 55
http://www.panthera.no

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
NO-1540 VESTBY
Telefon: 66 96 38 00
http://www.sunrisemedical.no

Tilbehør Åpen

Tilbehør Lukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. For mer informasjon om tilbehør se kap. 3.3 i Behov- og kravspesifikasjonen. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Reservedeler Åpen

Reservedeler Lukk

En reservedel er del som ikke endrer produktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del, det vil si alle delene produktet består av. Når tilbehøret består av flere enkeltdeler som kan byttes ut ved reparasjon, er hver enkeltdel å anse som reservedel. For mer informasjon om tilbehør se kap. 3.3 i Behov- og kravspesifikasjonen. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Tjenester Åpen

Tjenester Lukk

Tjenester for manuelle rullestoler: Utprøving og klargjøring av produkt for gjenbruk Tjeneste for drivaggregater: Montering av drivaggregat på manuell rullestol. Se kap. 6.4 i Behov- og kravspesifikasjonen for mer informasjon.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Det er kun leverandører med endringer som vises i listen under. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjon Åpen

Behov- og kravspesifikasjon Lukk

Behov- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

Rammeavtalen Åpen

Rammeavtalen Lukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)