Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Avtalen for hygeienhjelpemidler forlenges

08-06-2020 av Elin Berg

Avtalen forlenges til 19.06.2021

Forlengelsen gjelder kun avtalenummer 17/621 (post 1-14 og post 19-31).

Avtalenummer 18/1516 (post 15, 16, 17, 18) forlenges på et senere tidspunkt.  


Gå til rammeavtalen