Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Madrasser med trykksårforebyggende egenskaper

Avtaleperiode: 01-12-2020 - 30-11-2023


Hurtigoversikt (PDF) Sist oppdatert 07.02.2023.

Digital produktvisning
Du kan se informasjonsvideoer av produkter på denne avtalen via Kunnskapsbanken.

Avtalen er inndelt i 7 delkontrakter
Delkontrakt 1 - 4 Overmadrasser, statiske og dynamiske
Delkontrakt 5 - 6 Madrasser, statiske og dynamiske
Delkontrakt 7 Madrasser for stillingsendring

Brukerne av madrassene er barn eller voksne med behov for forebygging av trykksår i liggende stilling. De kan ha svært redusert eller ingen mulighet til å endre stilling ved egen hjelp. Noen har i tillegg redusert eller ingen sensibilitet. Madrassene kan brukes i regulerbare senger og sengebunner som har rammeavtale med NAV.

Mer informasjon?
- E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling på Kunnskapsbanken gir en innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av tekniske hjelpemidler
- Du finner også Fagstoff om posisjonering på Kunnskapsbanken, blant annet en artikkel og video om forebygging av trykksår 
- Se også nyttig informasjon i avtalen for senger og sengebunner 

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1: Statiske overmadrasser som ikke innstilles til bruker (voksne)
Trykkavlastende overmadrasser for brukere med varierende behov for å synke ned i madrassen. Madrassene har ikke trykkveksling. Produktene kan vaskes eller desinfiseres og leveres med ett avtagbart, elastisk inkontinenstrekk som standard.

Post 2: Statiske overmadrasser som innstilles til bruker (voksne)
Trykkavlastende overmadrasser som kan innstilles etter brukerens vekt og lengde. Madrassene har ikke trykkveksling. Produktene kan vaskes eller desinfiseres og leveres med ett avtagbart, elastisk trekk som standard.

Post 3: Statiske overmadrasser som innstilles til bruker (barn)
Trykkavlastende overmadrasser som passer i senger og sengebunner for barn. Madrassene har ikke trykkveksling, men kan innstilles etter brukerens vekt og lengde. Produktene kan vaskes eller desinfiseres og leveres med ett avtagbart, elastisk trekk som standard.

Post 4: Dynamiske overmadrasser
Overmadrasser med trykkveksling i regelmessige sykluser. Madrassene har alarm som varsler ved feil og strømbrudd. Produktene kan vaskes eller desinfiseres og leveres med ett avtagbart, elastisk trekk og pumpe som standard.

Post 5: Statiske madrasser
Madrasser som kan tilpasses brukerens vekt og lengde. Produktene har ikke trykkveksling. Madrassene kan vaskes eller desinfiseres og leveres med ett avtagbart, elastisk trekk som standard.

Post 6: Dynamiske madrasser
Madrasser med trykkveksling i regelmessige sykluser. Kan stilles i statisk modus (stellefunksjon) som tilbakestilles automatisk etter maksimalt 30 minutter. Madrassene beholder formen ved strømbrudd. Produktene kan vaskes eller desinfiseres og leveres med ett avtagbart, elastisk trekk og pumpe som standard.

Post 7: Madrasser for stillingsendring
Madrasser for stillingsendring som avlaster en hel kroppsside av gangen og endrer brukers stilling med inntil 30 grader til hver side. Kan settes i statisk modus (stellefunksjon), som tilbakestilles automatisk etter en viss tid. Madrassene beholder formen ved strømbrudd. Produktene kan vaskes eller desinfiseres og leveres med ett avtagbart, elastisk trekk og pumpe som standard.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Bano Life AS
Berghagan 7
NO-1405 Langhus
Telefon: 64 91 80 60
http://www.banolife.no

Bedtime AS, avd Sofies
Stortingsgata 30
NO-0161 Oslo
Telefon: 67 11 10 80
https://sofies.no

Direct Healthcare Group Norge AS
Sankt Hallvards vei 3
NO-3414 Lierstranda
Telefon: 21 01 44 70
https://www.directhealthcaregroup.com/no/

Handi Aid AS
Skytterheia 13
NO-4790 Lillesand
Telefon: 90 99 09 20
http://www.handiaid.no

Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
NO-0603 OSLO
Telefon: 22 57 95 00
http://www.invacare.no

Mediq Norge AS
Postboks 6608 Etterstad
NO-0607 Oslo
Telefon: 67 02 43 00
https://mediqnorge.no/

Varodd Velferdsteknologi AS
P.b. 8343
NO-4676 KRISTIANSAND
Telefon: 38 14 48 00
http://www.varodd.no

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen. NYTT: Listene publiseres som Excel-dokument. Trykk på Excel-logoen for å åpne filen. (Du kan velge automatisk åpning på egen enhet). Varodd AS har ikke tilbehør på denne avtalen.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen. NYTT: Listene publiseres som Excel-dokument. Trykk på Excel-logoen for å åpne filen. (Du kan velge automatisk åpning på egen enhet).

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om prosjektering, montering, demontering og reparasjon. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen. NYTT: Listene publiseres som Excel-dokument. Trykk på Excel-logoen for å åpne filen. (Du kan velge automatisk åpning på egen enhet). Bano Life AS har ikke tjenester på denne avtalen.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjonenÅpen

Behov- og kravspesifikasjonenLukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjonen

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen