Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Kommer: Ny rammeavtale for vogner og hjelpemidler for sport og aktivitet

01-09-2020 av Øyvind Langum

Avtalen inneholder kjelker, akebrett, piggekjelker, sitski, sittevogner, liggevogner, terrengvogner og elektrisk rullestol/kjelke for ballspill.

Avtalen trer i kraft 01.10.2020. Informasjon om avtalen og produktene blir publisert på Hjelpemiddeldatabasen fra denne datoen.