Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Synstekniske hjelpemidler

Avtaleperiode: 01-09-2021 - 31-08-2025


Hurtigoversikt (PDF) - sist oppdatert 31.08.2023
Hurtigoversikt (Excel) - sist oppdatert 31.08.2023 

Produktvideoer
Du finner produktvideoer av synstekniske hjelpemidler på Kunnskapsbanken.

Brukere
Brukerne av synstekniske hjelpemidler er blinde og svaksynte som trenger forstørring og/eller opplesing av tekst. Hovedkriteriet for å få dekket synshjelpemidler fra NAV er at visusfunksjon er redusert til 0.33 på beste øye med beste korreksjon. Man kan også få dekket synshjelpemidler ved annen redusert synsfunksjon, for eksempel synsfeltdefekter eller nedsatt kontrastsyn, selv om visus er bedre enn 0.33.

Avtalen inneholder 15 delkontrakter:
Delkontrakt 1:      Digital lupe
Delkontrakt 2-3:   Lese-TV, portabel og stasjonær
Delkontrakt 4:      Kombisystem
Delkontrakt 5:      Skolesystem
Delkontrakt 6-10: Leselist, ulike størrelser
Delkontrakt 11:    Punktskriver
Delkontrakt 12:    Lydbokspiller
Delkontrakt 13:    Lesemaskin
Delkontrakt 14:    Programvare
Delkontrakt 15:    Lupelampe

Mer informasjon
På NAV sine hjemmesider finner man informasjon om hvem som kan få synshjelpemidler via Folketrygden og veiledning i hvordan man søker

E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling på Kunnskapsbanken gir en innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av tekniske hjelpemidler.

E-læringskurset Grunnkurs Syn er primært for synskontakter, men kan også være relevant for andre som interessert i tema syn.

Informasjonsfilmen Å bo hjemme med nedsatt syn gir tips om hvordan man med enkle grep kan gjøre bosituasjonen bedre. 

På Kunnskapsbanken finner man egne temasider om syn
På Statpeds nettsider finner du også mye informasjon om tilrettelegging for personer med synshemming

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

Post 1A: Digital lupe med skjerm til og med 6,9 tommer
Digital lupe for mobilt bruk. Skjermstørrelse inntil 6,9 tommer. Frysfunksjon på bildet med muligheter for forstørring. Betjenes med berøringsskjerm og/eller taktile knapper. Bæreveske/etui medfølger. Oppladbart batteri.

Post 1B: Digital lupe med skjerm 7-9,9 tommer
Digital lupe for mobilt bruk. Skjermstørrelse 7-9,9 tommer. Frysfunksjon på bildet med muligheter for forstørring. Betjenes med berøringsskjerm og/eller taktile knapper. Bæreveske/etui medfølger. Oppladbart batteri.

Post 1C: Digital lupe med skjerm 6-9,9 tommer med OCR
Digital lupe for mobilt bruk. Skjermstørrelse 6-9,9 tommer. Program for optisk tegngjenkjenning (OCR) som gir mulighet for innscanning og opplesing av trykket tekst. Frysfunksjon på bildet med mulighet for forstørring. Betjenes med berøringsskjerm og/eller taktile knapper. Utgang for hodetelefoner. Bæreveske/etui medfølger. Oppladbart batteri.

Post 1D: Digital lupe med skjerm f.o.m. 10 tommer
Digital lupe for mobilt bruk. Skjermstørrelse fra 10 tommer. Frysfunksjon på bildet med muligheter for forstørring. Betjenes med berøringsskjerm og/eller taktile knapper. Bæreveske/etui medfølger. Oppladbart batteri.

Post 1E: Digital lupe med skjerm f.o.m. 10 tommer med OCR
Digital lupe for mobilt bruk. Skjermstørrelse fra 10 tommer. Program for optisk tegngjenkjenning (OCR) som gir mulighet for innscanning og opplesing av trykket tekst. Frysfunksjon på bildet med mulighet for forstørring. Betjenes med berøringsskjerm og /eller taktile knapper. Utgang for hodetelefoner. Bæreveske/etui medfølger. Oppladbart batteri.

Post 2A: Lese-TV portabel
Sammenleggbar og flyttbar lese-TV. Skjermstørrelse fra 12 tommer. Nedre forstørringsgrad: maks 1,5 x. Minimum 17 cm. arbeidshøyde. Betjenes med berøringsskjerm og/eller taktile knapper. Bæreveske/etui medfølger.

Post 2B: Lese-TV portabel med OCR
Sammenleggbar og flyttbar lese-TV. Skjermstørrelse fra 12 tommer. Program for optisk tegngjenkjenning (OCR) som gir mulighet for innscanning og opplesing av trykket tekst. Nedre forstørringsgrad: maks 1,5 x. Minimum 17 cm. arbeidshøyde. Betjenes med berøringsskjerm og/eller taktile knapper. Utgang for hodetelefoner. Bæreveske/etui medfølger.

Post 3A: Lese-TV stasjonær enkel
Stasjonær lese-TV der alle deler er bygd inn i en enhet. Skjermstørrelse fra 20 tommer. Funksjoner: forstørring og fargevalg. Nedre forstørringsgrad: maks 2,5 x. Skjermen kan høydereguleres og tiltes. Minimum 20 cm. arbeidshøyde under kamera. Betjenes med taktile knapper. En av/på bryter for hele apparatet. Ingen knapper har dobbelfunksjoner. LED-belysning.

Post 3B: Lese-TV stasjonær enkel med OCR
Stasjonær lese-TV der alle deler er bygd inn i en enhet. Skjermstørrelse fra 20 tommer. Program for optisk tegngjenkjenning (OCR) som gir mulighet for innscanning og opplesing av trykket tekst. Funksjoner: forstørring og fargevalg. Nedre forstørringsgrad: maks 2,5 x. Skjermen kan høydereguleres og tiltes. Minimum 20 cm. arbeidshøyde under kamera. Betjenes med berøringsskjem og/eller taktile knapper. En av/på bryter for hele apparatet. Ingen knapper har dobbelfunksjoner. Utgang for hodetelefoner. Lesehastighet og volum kan reguleres. LED-belysning.

Post 3C: Lese-TV stasjonær avansert
Stasjonær lese-TV der alle deler er bygd inn i en enhet. Skjermstørrelse fra 20 tommer. Funksjoner: forstørring, fargevalg og flere. Nedre forstørringsgrad: maks 2,5 x. Skjermen kan høydereguleres og tiltes. Minimum 20 cm. arbeidshøyde under kamera. Betjenes med taktile knapper. En av/på bryter for hele apparatet. LED-belysning.

Post 3D: Lese-TV stasjonær avansert med OCR
Stasjonær lese-TV der alle deler er bygd inn i en enhet. Skjermstørrelse fra 20 tommer. Program for optisk tegngjenkjenning (OCR) som gir mulighet for innscanning og opplesing av trykket tekst. Funksjoner: forstørring, fargevalg og flere. Nedre forstørringsgrad:maks 2,5 x. Skjermen kan høydereguleres og tiltes. Betjenes med berøringsskjem og/eller taktile knapper. En av/på bryter for hele apparatet. Utgang for hodetelefoner. Lesehastighet og volum kan reguleres. LED-belysning (kan slås av).

Post 3E: Lese-TV stasjonær med alternativ utførelse
Stasjonær lese-TV. Program for optisk tegngjenkjenning (OCR) som gir mulighet for innscanning og opplesing av trykket tekst. Funksjoner: forstørring, fargevalg og flere. Nedre forstørringsgrad: maks 2,5 x. Skjermen kan høydereguleres og tiltes. Minimum 20 cm. arbeidshøyde under kamera. Betjenes med berøringsskjem og/eller taktile knapper. En av/på bryter for hele apparatet. Ingen knapper har dobbelfunksjoner. Utgang for hodetelefoner. Lesehastighet og volum kan reguleres. LED-belysning.

Post 4: Kombisystem
Lese-TV uten skjerm, til bruk sammen med bærbar eller stasjonær datamaskin. Uten avstandskamera-funksjon. Nedre forstørringsgrad: maks 2,0 x. Minimum 20 cm. arbeidshøyde under kamera. LED-belysning (kan skrus av). XY-bord eller tilsvarende er tilbehør.

Post 5A: Skolesystem stasjonært
Lese-TV uten skjerm, til bruk sammen med bærbar datamaskin. Separat avstandskamera. Signaler overføres via kabel. Splitscreen-funksjon. Nedre forstørringsgrad i nærkamera: maks 2,0 x. Minimum 20 cm. arbeidshøyde under kamera. LED-belysning i nærkamera (kan skrus av). Faste posisjoner kan programmeres på avstandskamera. Pult-, vegg- og takfeste til avstandskamera er tilbehør.

Post 5B: Skolesystem stasjonært trådløs
Lese-TV uten skjerm, til bruk sammen med bærbar datamaskin. Separat avstandskamera. Signaler overføres trådløst via Bluetooth. Splitscreen-funksjon. Faste posisjoner kan programmeres på avstandskamera. Programvare for optisk tegngjenkjenning (OCR) er tilbehør, dersom det ikke inngår som standard. Videograbber/bildefanger er også tilbehør.

Post 5C: Skolesystem portabelt
Flyttbar lese-TV uten skjerm, til bruk sammen med bærbar datamaskin. Ett kamera. Splitscreen-funksjon. Nedre forstørringsgrad på kamera: maks 2,0 x. LED-belysning (kan reguleres). Programvare for optisk tegngjenkjenning (OCR) er tilbehør, dersom det ikke inngår som standard.

Post 6: Leselist til og med 24 celler med tastatur
Leselist med inntil 24 celler og integrert tastatur. Signaler overføres trådløst via Bluetooth. Leveres med bæreveske eller etui.

Post 7A: Leselist 25-40 celler
Leselist med 25-40 celler uten tastatur. Signaler overføres trådløst. Leveres med bæreveske eller etui.

Post 7B: Leselist 25-40 celler med tastatur
Leselist med 25-40 celler og integrert tastatur. Signaler overføres trådløst via Bluetooth. Leveres med bæreveske eller etui.

Post 8A: Leselist 41-64 celler
Leselist med 41-64 celler uten tastatur. Signaler overføres trådløst via Bluetooth.

Post 8B: Leselist 41-64 celler med tastatur
Leselist med 41-64 celler og integrert tastatur. Signaler overføres trådløst via Bluetooth.

Post 9A: Leselist 65-80 celler
Leselist med 65-80 celler uten tastatur. Signaler overføres trådløst via Bluetooth.

Post 9B: Leselist 65-80 celler med tastatur
Leselist med 65-80 celler og integrert tastatur. Signaler overføres trådløst via Bluetooth.

Post 10: Leselist fra og med 81 celler
Leselist med 65-80 celler uten tastatur. Signaler overføres trådløst via Bluetooth.

Post 11A: Punktskriver med arkmating
Punktskriver for utskrift av tekst i punktskrift på enkeltark. Skriver på vanlig papir og punktskriftpapir. Utstyrt med arkmating. Mulighet for dobbeltsidig utskrift. Betjenes med taktile knapper. Støydeksel er tilbehør.

Post 11B: Punktskriver med listepapir
Punktskriver for utskrift av tekst i punktskrift på listepapir. Betjenes med taktile knapper. Støydeksel er tilbehør.

Post 11C: Punktskriver med visuell skrift og grafikk
Punktskriver for utskrift av tekst i punktskrift, svart skrift og grafikk på vanlig papir og punktskriftpapir. Betjenes med taktile knapper. Støydeksel er tilbehør.

Post 11D: Etikettskriver
Punktskriver for utskrift på etiketter. Skriver det norske alfabetet i punktskrift. Leveres med en etikettrull.

Post 12A: Lydbokspiller bordmodell enkel
Lydbokspiller med integrert CD/DVD-spiller, uten numerisk tastatur. Tilpasset DAISY-format. Betjenes med taktile knapper. Lesehastighet og volum kan reguleres. Utgang for hodetelefoner. Oppladbart batteri.

Post 12B: Lydbokspiller bordmodell avansert
Lydbokspiller med integrert CD/DVD-spiller og numerisk tastatur. Tilpasset DAISY-format. Kan tilkobles internett for nedlasting av lydbøker. Lagringsfunksjon. Betjenes med taktile knapper. Lesehastighet og volum kan reguleres. Utgang for hodetelefoner. Oppladbart batteri.

Post 12C: Lydbokspiller lommestørrelse enkel
Lydbokspiller i lommestørrelse uten numerisk tastatur. Tilpasset DAISY-format. Lagringsfunksjon. Utgang for hodetelefoner. Oppladbart batteri.

Post 12D: Lydbokspiller lommestørrelse avansert
Lydbokspiller i lommestørrelse med numerisk tastatur. Tilpasset DAISY-format. Kan tilkobles internett for nedlasting av lydbøker. Lagringsfunksjon. Utgang for hodetelefoner. Oppladbart batteri.

Post 13A: Lesemaskin enkel
Stasjonær lesemaskin for opplesing av trykket tekst. Behandler minimum norsk og engelsk tekst. Betjenes med taktile knapper. Norsk tale på betjeningsknappene. Lesehastighet og volum kan reguleres. Scanner arkstørrelse inntil A4. Utgang for hodetelefoner.

Post 13B: Lesemaskin avansert
Stasjonær lesemaskin for opplesing av trykket tekst. Behandler minimum norsk og engelsk tekst. Leser rader og kolonner i riktig rekkefølge. Betjenes med taktile knapper. Norsk tale på betjeningsknappene. Lesehastighet og volum kan reguleres. Scanner arkstørrelse inntil A4. Lagringsfunksjon. Lagret tekst kan eksporteres til andre enheter. Utgang for hodetelefoner.

Post 13C: Lesemaskin bærbar
Bærbar lesemaskin for opplesing av trykket tekst. Behandler minimum norsk og engelsk tekst. Utgang for hodetelefoner. Leveres med bærereim. Oppladbart batteri.

Post 14A: Programvare datamaskinforenkling for svaksynt
Programvare som forstørrer bilder og skrift på skjermen. Programvaren har en forenklet tekstbehandler, epostleser/-sender og internettleser. Flere kontrastvalg. Talestøtte på minimum norsk og engelsk.

Post 14B: Programvare forstørring med talestøtte
Programvare som forstørrer skjermbildet. Forstørrelsesgraden kan reguleres. Flere kontrastvalg. Dokumentleserfunksjon. Talestøtte på minimum norsk og engelsk.

Post 14C: Programvare skjermleser og forstørring
Programvare som forstørrer skjermbildet. Har driverstøtte for leselister og støtte for flere skjermer. Dokumentleserfunksjon. Flere kontrastvalg. Betjenes uten bruk av mus. Leser siste versjon av kontorstøtteprogrammene i MS Office. Talestøtte på minimum norsk og engelsk.

Post 14D: Programvare skjermleser
Programvare uten forstørring. Har driverstøtte for leselister. Dokumentleserfunksjon. Betjenes uten bruk av mus. Leser siste versjon av kontorstøtteprogrammene i MS Office. Talestøtte på minimum norsk og engelsk.

Post 15A: Lupelampe styrke 3-3,5 dioptrier
Lupelampe med styrke fra 3-3,5 dioptrier. LED-belysning. Har linse i glass og hette/deksel for å dekke linsen. Lupehodet kan vinkles. Lampearm kan roteres og beveges horisontalt og vertikal. Leveres med bordfeste. Gulvstativ med hjul er tilbehør.

Post 15B: Lupelampe styrke 3,6-5,5 dioptrier
Lupelampe med styrke fra 3,6-5,5 dioptrier. LED-belysning. Har linse i glass og hette/deksel for å dekke linsen. Lupehodet kan vinkles. Lampearm kan roteres og beveges horisontalt og vertikal. Leveres med bordfeste. Gulvstativ med hjul er tilbehør.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Ablecon AS
Trudvangveien 67
NO-3117 TØNSBERG
Telefon: +47 40 08 20 11
http://www.ablecon.no

ADAPTOR HJELPEMIDLER AS
P.b. 5915 Majorstua
NO-0308 OSLO
Telefon: 23 21 55 55
https://www.adaptor.no

CANTEC AS
P.b. 626
NO-1411 KOLBOTN
Telefon: 66 99 60 00
http://www.cantec.no

Logisense AS
Storebotn 38
NO-5309 Kleppestø
Telefon: 22 12 00 86
http://www.logisense.no

MultiOptikk AS
Haslevollen 3c
NO-0579 Oslo
Telefon: 22 65 50 70
http://www.multioptikk.no

Picomed AS
Gjerstadveien 398, Brokelandsheia
NO-4993 SUNDEBRU
Telefon: 37 11 99 50
http://www.picomed.no

ProVista AS
Nils Hansens vei 20
NO-0667 Oslo
Telefon: 22 69 61 00
http://www.provista.no

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. For mer informasjon om tilbehør se kap. 3.3 i Behov- og kravspesifikasjonen. Dato bak lenkene angir når dokumentene ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

En reservedel er del som ikke endrer produktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del, det vil si alle delene produktet består av. Når tilbehøret består av flere enkeltdeler som kan byttes ut ved reparasjon, er hver enkeltdel å anse som reservedel. For mer informasjon om tilbehør se kap. 3.3 i Behov- og kravspesifikasjonen. Dato bak lenkene angir når dokumentene ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om installasjon, opplæring, fjernhjelp og reparasjon. Les mer om tjenester under kap. 6 i Behov- og kravspesifikasjonen. Dato bak lenkene angir når dokumentene ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Det er kun leverandører med endringer som vises i listen under. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Behov- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)

Hurtigoversikt ExcelÅpen

Hurtigoversikt ExcelLukk

Bruk hurtigoversikt i Excel dersom du ønsker å filtrere produktinformasjon.

Åpne hurtigoversikt i Excel