Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Førerhunder og servicehunder

Avtaleperiode: 01-01-2022 - 31-12-2027

Førerhunder bidrar til at blinde eller svært svaksynte personer skal kunne ta seg frem i omgivelsene både innendørs og utendørs.

Servicehunder bidrar til økt selvstendighet for personer som har fysiske funksjonsnedsettelser og som trenger hjelp med praktiske gjøremål, som for eksempel å hente gjenstander, åpne og lukke dører, hjelpe til med av- og påkledning med mer.

Anskaffelsen omfatter
- forkurs førerhund
- førerhunder med tilhørende tjenester
- servicehunder med tilhørende tjenester

Delkontrakt 1 Forkurs førerhund
Delkontrakt 2 Førerhund
Delkontrakt 3 Servicehund

Prosentvis fordeling mellom leverandørene:
Førerhunder:
1) Veiviseren (40%)
2) Blindeforbundet (30%)
3) Lions (20%)
4) Lund (10%)

Servicehunder:
1) Veiviseren (60%)
2) Lund (40%)

Mer informasjon?
Informasjon om førerhund på nav.no.
Informasjon om servicehund på nav.no

 

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjonen

RammeavtaleÅpen

RammeavtaleLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen