Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Omgivelseskontroll

Avtaleperiode: 01-09-2023 - 31-08-2025

Hurtigoversikt (PDF) og hurtigoversikt (filtrerbar Excel-fil) - oppdatert 04.09.2023. 

Når videoer om bruk av produkter på avtale er klare vil du finne lenken her. 

Generelt om avtalen
Avtalen omfatter følgende hovedområder
- Automatikk for dører, vinduer og gardiner
- Porttelefoner
- Låsutstyr
- Fjernstyringssystemer (sendere/mottakere)

Personer med bevegelsesvansker og/eller nedsatt finmotorikk kan ha behov for å betjene sine omgivelser i hjemmet ved hjelp av en fjernkontroll eller bryter. Det kan for eksempel være å åpne, lukke og låse ytterdør, åpne og lukke vindu samt å vite hvem som ringer på. Fjernkontroll eller bryter plasseres slik at personen som skal bruke den enkelt kan nå den, for eksempel på rullestolen, veggen eller ved senga.

Denne rammeavtalen har ingen produktvisninger. Navn på hovedproduktene, HMS-nummer og leverandørenes artikkelnummer finnes i hurtigoversikten. Oversikt over tilbehør og reservedeler som er inkludert i rammeavtalen finner du som egne PDF-dokumenter.

Avtaleform
Det er inngått en parallell rammeavtale med prosentvis fordeling med to leverandører, Assistent Partner AS og Picomed AS.

Assistent Partner AS er rangert som nr. 1 og gis salg til en verdi av cirka 60% av alle avrop av varer samlet sett over hele landet over hele kontraktsperioden.

Picomed AS er rangert som nr. 2 og gis salg til en verdi av cirka 40% av alle avrop av varer samlet sett over hele landet over hele kontraktsperioden.

Mer informasjon?
Du finner informasjon om hjelpemidler og tilpasninger i bolig på nav.no.
På Kunnskapsbanken finner du temasiden "Bolig og bygninger" som blant annet inneholder et informasjon om dører og dørautomatikk. Aktuelt e-læringskurs er "Grunnkurs bolig". Du finner flere kurs under "Kurs" i hovedmenyen.

 

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler. I nye avtaledokument benyttes begrepene "delkontrakt" eller "delleveranse" mens vi på på Hjelpemiddeldatabasen har valgt å beholde ordet "post".

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Kontaktinformasjon til leverandørene som har produkter på rammeavtalen.

Se leverandørinformasjon