Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Ganghjelpemidler

Avtaleperiode: 01-01-2024 - 01-01-2026

Om rammeavtalen
Brukerne av ganghjelpemidler er barn, ungdom og voksne som har behov for tilrettelegging ved forflytning innendørs og/eller utendørs.

Avtalen er delt opp i 18 delkontrakter 
1-11: Ganghjelpemidler for voksne
12-14: Ganghjelpemidler for barn og ungdom
15-16: Gåstoler og avanserte gåtreningshjelpemidler for barn, ungdom og voksne
17-18: Krykker til voksne

Det er ingen produkter på avtale i delkontrakt 11, "Hjulspark med manuell fremdrift for voksne".

Nytt fra forrige avtale
- Tidligere delkontrakter for gåstativ og gåbord med støttebord og manuell høyderegulering til innendørs bruk er ikke videreført på ny avtale.
- Nytt på denne avtalen er delkontrakt 1; "Rullator til innendørs bruk med smal bredde".
- Tidligere avtale hadde ikke produkter på avtale i delkontrakt 18, avansert krykke til voksne.

Produktvideoer
Produktvideoer av ganghjelpemidlene på avtale vil publiseres på Kunnskapsbanken når de er klare. Dersom du ønsker e-post om dette kan du abonnere på nyhetsvarsel på Kunnskapsbanken.  

Mer informasjon?
E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling på Kunnskapsbanken gir innføring i grunnleggende kompetanse som kan være til hjelp for å utføre god formidling av hjelpemidler.

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

1. Rullator - innendørs bruk med smal bredde
Rullatoren har høyderegulerbart håndtak og er sammenleggbar. Kjørebrems, parkeringsbrems, kurv og støttehåndtak til oppreisingshjelp leveres som standard. Rullatoren har ikke sete. Hjul med kompakte dekk.

2. Rullator - innendørs bruk
Rullatorene har høyderegulerbare håndtak og er sammenleggbar. De kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Kjørebrems, parkeringsbrems, sete og kurv leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

3. Rullator - innendørs bruk til brukere med stor kroppsstørrelse og/eller høy vekt
Rullatorene har høyderegulerbare håndtak og er sammenleggbare. De kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Kjørebrems, parkeringsbrems, sete og kurv leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

4. Rullator - utendørs bruk
Rullatorene har høyderegulerbare håndtak og er sammenleggbare. De kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Kjørebrems, parkeringsbrems, sete og kurv leveres som standard. Store hjul med kompakte dekk for god framkommelighet og stabilitet utendørs.

5. Rullator - utendørs bruk til brukere med stor kroppsstørrelse og/eller høy vekt
Rullatorene har høyderegulerbare håndtak og er sammenleggbare. De kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Kjørebrems, parkeringsbrems, sete og kurv leveres som standard. Store hjul med kompakte dekk for god framkommelighet og stabilitet utendørs.

6. Rullator - brukere med akinesi
Rullatorene har høyderegulerbare håndtak og er sammenleggbare. De kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Kjørebrems med omvendt bremsefunksjon, parkeringsbrems, laserlys, sete og kurv leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

7. Gåbord - underarmsstøtter til innendørs bruk
Gåbordene er høyderegulerbare og sammenleggbare. De kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Underarmstøtter, håndtak, kjørebrems, parkeringsbrems, sete og kurv leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

8. Gåbord - underarmsstøtter til utendørs bruk
Gåbordene er høyderegulerbare og sammenleggbare. De kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Underarmstøtter, håndtak, kjørebrems, parkeringsbrems, sete og kurv leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

9. Gåbord - støttebord og mekanisk høyderegulering til innendørs bruk
Gåbordet har manuell høyderegulering og kan reguleres uten verktøy. Støttebord, håndtak, kjørebrems og parkeringsbrems leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

10. Gåbord - støttebord og elektrisk høyderegulering til innendørs bruk
Gåbordet har mekanisk høyderegulering. Støttebord, håndtak, kjørebrems og parkeringsbrems leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

11. Hjulspark - manuell fremdrift for voksne
INGEN PRODUKT PÅ AVTALE

12. Sparkesykkel - manuell fremdrift for barn og ungdom
Sparkesyklene har høyderegulerbart styre/håndtak, som kan reguleres uten verktøy. Den leveres med kjørebrems, parkeringsbrems, fotplater og refleks som standard. NB: Sete er tilbehør.

13. Rullator til barn - skyve foran seg
Rullatoren har høyderegulerbare håndtak og er sammenleggbar. Den kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Kjørebrems, parkeringsbrems, slepebrems, sete og kurv leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

14. Rullator til barn og ungdom - trekke etter seg
Rullatorene har høyderegulerbare håndtak og er sammenleggbare. De kan reguleres uten verktøy og låses i sammenslått posisjon. Slepebrems, retningssperre og ryggesperre leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

15. Gåstol som gir mulighet for selvstendig forflytning og trening av gangfunksjonen
Gåstolene er høyderegulerbare uten bruk av verktøy. Slepebrems, ryggesperre og bol-/bryststøtte leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

16. Avansert gåtreningshjelpemiddel
Gåtreningshjelpemidlene er høyderegulerbare uten bruk av verktøy. De har parkeringsbrems, slepebrems, ryggesperre, retningssperre, støtte for hofter, hoftebelte, støtte for bryst/bol og brystbelte/vest leveres som standard. Hjul med kompakte dekk.

17. Krykker til voksne enkel
Krykken er høyderegulerbar og passer brukerhøyde fra 155 - 190 cm. Leveres enkeltvis. Ispigger kan fås som tilbehør.

18. Krykker til voksne avansert
Krykkene er høyderegulerbare, har et anatomisk håndtak og en støtdemper/fjær i aluminiumsrøret. Krykkene leveres enkeltvis, og leveres i en høyre- og en venstrekrykke.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

ETAC AS
Postboks 249
NO-1515 MOSS
Telefon: 81 56 94 69
http://www.etac.no

Eurovema Mobility AS
Kallumveien 22
NO-1524 Moss
Telefon: 94 03 93 85
http://www.eurovema.no

Hepro AS
Tømmerveien 10
NO-8250 ROGNAN
Telefon: 46 74 55 55
http://www.hepro.no

Mediq Norge AS
Postboks 6608 Etterstad
NO-0607 Oslo
Telefon: 67 02 43 00
https://mediqnorge.no/

Schuchmann AS
Gråterudveien 16A
NO-3036 Drammen
Telefon: 32 88 48 00
http://www.schuchmann.no

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
NO-1540 VESTBY
Telefon: 66 96 38 00
http://www.sunrisemedical.no

TOPRO Industri AS
Rambekkvegen 5
NO-2816 GJØVIK
Telefon: 61 13 46 00
http://www.topromobility.com

Varodd Velferdsteknologi AS
P.b. 8343
NO-4676 KRISTIANSAND
Telefon: 38 14 48 00
https://hjelpemidler.varodd.no/

Tilbehør Åpen

Tilbehør Lukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. De delene tilbehøret består av er også reservedeler. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

Tjenester Åpen

Tjenester Lukk

Avtalen inneholder ikke tjenester

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogen inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler.

Se innhold i behov- og kravspesifikasjon

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Se innhold i rammeavtalen