Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Madrasser med trykksårforebyggende egenskaper

Avtaleperiode: 01-02-2024 - 31-01-2026

Hurtigoversikt (PDF) Sist oppdatert 06.02.2024.

Produktvideoer
Produktvideoer for madrassene finner du i Kunnskapsbanken.

Avtalen er inndelt i åtte delkontrakter
Delkontrakt 1-4: Overmadrasser, statiske og dynamiske
Delkontrakt 5-7: Madrasser, statiske og dynamiske
Delkontrakt 8: Vendemadrasser

Madrassene er for barn eller voksne med behov for forebygging av trykksår i liggende stilling. De kan ha svært redusert eller ingen mulighet til å endre stilling ved egen hjelp. Noen kan også ha redusert eller ingen sensibilitet. Madrassene og overmadrassene er beregnet brukt i regulerbare senger og sengebunner.
 
Mer informasjon?
- E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling på Kunnskapsbanken gir en innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av tekniske hjelpemidler.
- Du finner også fagstoff om trykksår på Kunnskapsbanken.

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

1. Statisk overmadrass som ikke skal innstilles - for voksne
Statiske overmadrasser uten trykkveksling. Overmadrassen skal kunne brukes oppå en vanlig madrass. Overmadrassen leveres med ett avtagbart og elastisk inkontinenstrekk som standard.

2. Statisk overmadrass som innstilles - for voksne
Statiske overmadrasser som kan innstilles etter personens vekt og behov. Overmadrassen skal kunne brukes oppå en vanlig madrass. Overmadrassen leveres med ett avtagbart og elastisk trekk som standard.

3. Overmadrass for barn
Overmadrasser som passer i senger og sengebunner for barn. Overmadrassen skal kunne brukes oppå en vanlig madrass. Overmadrassen innstilles etter barnets vekt og behov. Overmadrassen leveres med ett avtagbart og elastisk trekk som standard.

4. Dynamisk overmadrass
Dynamiske overmadrasser med trykkveksling i regelmessige sykluser. Overmadrassen skal kunne brukes oppå en vanlig madrass. Overmadrassen har alarm som varsler ved feil og strømbrudd. Overmadrassene leveres med ett avtagbart og elastisk trekk og pumpe som standard.

5. Statisk madrass
Statiske madrasser som kan tilpasses personens vekt og behov. Madrassene leveres med ett avtagbart og elastisk trekk som standard.

6. Dynamisk madrass
Dynamiske madrasser med trykkveksling i regelmessige sykluser. Madrassen kan stilles i statisk modus (stellefunksjon). Madrassen leveres med ett avtagbart og elastisk trekk samt pumpe som standard.

7. Hybridmadrass med statisk og dynamisk funksjon
Hybridmadrasser som har både statisk og dynamisk funksjon i luftdelen av madrassene. Madrassen leveres med ett avtagbart og elastisk trekk samt pumpe som standard.

8. Vendemadrass
Vendemadrasser som beveger bruker kontinuerlig fra side til side. Vendemadrassen vender maksimalt 30 grader til hver av sidene. Vendemadrassen har statisk modus (stellefunksjon). Vendemadrassen leveres med ett avtagbart og elastisk trekk samt pumpe eller tilsvarende drivkilde.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Bano Life AS
Berghagan 7
NO-1405 Langhus
Telefon: 64 91 80 60
http://www.banolife.no

Bedtime AS
Stortingsgata 30
NO-0161 Oslo
Telefon: 67 11 10 80
https://bedtimehealthcare.no/

Handi Aid AS
Skytterheia 13
NO-4790 Lillesand
Telefon: 90 99 09 20
http://www.handiaid.no

Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
NO-0603 OSLO
Telefon: 22 57 95 00
http://www.invacare.no

Mediq Norge AS
Postboks 6608 Etterstad
NO-0607 Oslo
Telefon: 67 02 43 00
https://mediqnorge.no/

Opticell Norge AS
Storgata 1
NO-1440 Drøbak
Telefon: 48 48 76 32
http://www.opticell.no

Varodd Velferdsteknologi AS
P.b. 8343
NO-4676 KRISTIANSAND
Telefon: 38 14 48 00
https://hjelpemidler.varodd.no/

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester for madrasser er klargjøring av produkt for gjenbruk.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Det er kun leverandører med endringer som vises i listen under. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjonÅpen

Behov- og kravspesifikasjonLukk

Dokumentet inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene til som er stilt til hovedprodukt, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjonen

RammeavtaleÅpen

RammeavtaleLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen