Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Manuelle rullestoler og drivaggregat

Avtaleperiode: 01-03-2024 - 28-02-2026

Du vil finne oversikt over produkter på avtale med NAV på FinnHjelpemiddel

Produktvideoer 
Du finner produktvideoer av manuelle rullestoler på avtale på Kunnskapsbanken.
 
Rammeavtalen er inndelt i 21 delkontrakter 
Delkontrakt 1-5      Aktive rullestoler 
Delkontrakt 6-8      Allround rullestoler
Delkontrakt 9-10    Komfortrullestoler 
Delkontrakt 11       Rullestoler med ståfunksjon 
Delkontrakt 12-15  Rullestoler for barn 
Delkontrakt 16-21  Drivaggregat

Alle rullestoler leveres med komplette drivhjul, svinghjul, bremser og klesbeskyttere. Rullestoler i delkontraktene 8-15 leveres med sittepute. 

Rullestol som sete i kjøretøy 
Rullestolene i delkontrakt 8, 9, 10 og 15 kan brukes som sete i kjøretøy og tilfredsstiller kravene i ISO 7176-19:2008. I anbudskonkurransen var det et krav at disse rullestolene skulle kunne benyttes som sete i kjøretøy i tilbudt konfigurasjon. Når det gjelder rullestoler i andre delkontrakter, må leverandørene kontaktes for informasjon om hvorvidt rullestolen er beregnet brukt som sete i kjøretøy, og om den tilfredsstiller kravene.

Mer informasjon? 
På Kunnskapsbanken finner du fagstoff om manuelle rullestoler, posisjonering samt e-læringskurs om hjelpemidler og tilrettelegging. 

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

1. Lett aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte
Leveres med fastramme, fast benstøtte, luftfylte drivhjul, klesbeskyttere, rygg med mulighet for individuell instilling og med mulighet for å endre tippepunkt. Leveres uten sittepute.

2. Aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte
Leveres med fastramme, fast benstøtte, luftfylte drivhjul, kjørehåndtak, nedfellbar rygg, velcrorygg med ryggoverdrag og to tippesikringer. Leveres uten sittepute.

3. Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter
Leveres med fastramme, avtakbare benstøtter, luftfylte drivhjul, kjørehåndtak, klesbeskyttere, armlener, nedfellbar rygg, velcrorygg med ryggoverdrag og to tippesikringer. Leveres uten sittepute.

4. Aktiv rullestol med sammenleggbar ramme med fast benstøtte
Leveres med sammenleggbar ramme, fast benstøtte, luftfylte drivhjul, kjørehåndtak, velcrorygg med ryggoverdrag og to tippesikringer. Leveres uten sittepute.

5. Aktiv rullestol med sammenleggbar ramme, avtakbare benstøtter og oppfellbart fotbrett/fotplate
Leveres med sammenleggbar ramme, avtakbare benstøtter, luftfylte drivhjul, kjørehåndtak, velcrorygg med ryggoverdrag og to tippesikringer. Leveres uten sittepute.

6. Allround rullestol med sammenleggbar ramme og avtakbare benstøtter
Leveres med sammenleggbar ramme, avtakbare benstøtter og armlener, kompakte dekk, høyderegulerbare kjørehåndtak, mulighet for å endre setedybde, velcrorygg med ryggoverdrag og to tippesikringer. Kan leveres med eller uten ledsagerbrems etter behov. Leveres uten sittepute.

7. Allround rullestol med avtakbare benstøtter - høy brukervekt
Leveres med avtakbare benstøtter, armlener, kompakte dekk, kjørehåndtak/kjørebøyle og to tippesikringer. Leveres uten sittepute.

8. Allround rullestol med tilt og avtakbare benstøtter
Leveres med avtakbare benstøtter, armlener, kompakte dekk, høyderegulerbart kjørehåndtak/kjørebøyle, hodestøtte, mulighet for å endre setedybde, mulighet for å endre vinkel og høyde på rygg, manuell tiltfunksjon, velcrorygg og to tippesikringer. Leveres med sittepute.

9. Komfortrullestol
Leveres med vinkelregulerbare benstøtter, armlener, kompakte dekk, høyderegulerbart kjørehåndtak/kjørebøyle, ledsagerbrems, hodestøtte, mulighet for å endre setedybde, vinkelregulerbar rygg, manuell tilt, velcrorygg og to tippsikringer. Leveres med sittepute.

10. Komfortrullestol - høy brukervekt
Leveres med vinkelregulerbare benstøtter, armlener, kompakte dekk, høyderegulerbart kjørehåndtak/kjørebøyle, ledsagerbrems, hodestøtte, mulighet for å endre setedybde, vinkelregulerbar rygg, manuell tilt, velcrorygg og to tippsikringer. Leveres med sittepute.

11. Rullestol med elektrisk ståfunksjon
Leveres med knestoppere, kompakte dekk, komplett batteri og lader, støtte til overkropp/brystbelte, velcrorygg med ryggoverdrag og to tippesikringer. Leveres med sittepute.

12. Aktiv rullestol med fastramme - barn
Leveres med fastramme, luftfylte drivhjul, kjørehåndtak/kjørebøyle, festepunkter til hoftebelte, mulighet for innstilling av rygg utover ryggvinkel og to tippesikringer. Leveres med sittepute.

13. Allround rullestol med fastramme - barn
Leveres med fastramme, armlener, kompakte dekk, høyderegulerbart kjørehåndtak/kjørebøyle, ledsagerbrems, festepunkter til hoftebelte, polstret 2-punkts hoftebelte, nedfellbar rygg, mulighet for innstilling av rygg utover ryggvinkel og to tippesikringer. Leveres med sittepute.

14. Allround rullestol med sammenleggbar ramme - barn
Leveres med sammenleggbar ramme, armlener, kompakte dekk, høyderegulerbare kjørehåndtak, ledsagerbrems, festepunkter til hoftebelte, polstret 2-punkts hoftebelte, mulighet for innstilling av rygg utover ryggvinkel og to tippesikringer. Leveres med sittepute.

15. Komfortrullestol - barn
Leveres med vinkelregulerbare benstøtter/fotplate, armlener, kompakte dekk, høyderegulerbare kjørehåndtak/kjørebøyle, ledsagerbrems, festepunkter til hoftebelte og vest, polstret 4-punkts hoftebelte, hodestøtte, manuell tilt, vinkelregulerbar rygg, ryggpute med integrerte sidestøtter/rygg med sidestøtte og to tippesikringer. Leveres med sittepute.

16. Drivaggregat med elektrisk motor i drivhjulene og med manuell styring
Leveres med luftfylte eller kompakte dekk, komplett batteri og lader samt to tippesikringer. Det er mulig å benytte rullestolens originale drivhjul når drivhjulene med elektrisk motor tas av.

17. Drivaggregat med elektrisk motor i drivhjulene og med motorisert styring (joystick)
Leveres med luftfylte eller kompakte dekk, motorisert styring samt komplett batteri og lader.

18. Drivaggregat med manuell styring - bakmontert
Leveres med komplett batteri og lader samt tippesikringer dersom bruk av drivaggregatet krever det.

19. Drivaggregat med manuell styring - frontmontert hjulstørrelse under 12 tommer
Det er ingen hjelpemidler i denne delkontrakten.

20. Drivaggregat med manuell styring - frontmontert hjulstørrelse 12 tommer og over
Leveres med komplett batteri og lader, parkeringsstøtte, bremser og reversfunksjon.

21. Drivaggregat - ledsagerstyrt
Leveres med komplett batteri og lader og tippesikringer dersom bruk av drivaggregatet krever det. Det er mulig å benytte rullestolens originale drivhjul når drivhjulene med elektrisk motor tas av.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Alu Rehab AS
Bedriftsveien 23
NO-4353 KLEPP STASJON
Telefon: 51 78 62 20
http://www.alurehab.no

Bano Life AS
Berghagan 7
NO-1405 Langhus
Telefon: 64 91 80 60
http://www.banolife.no

ETAC AS
Postboks 249
NO-1515 MOSS
Telefon: 81 56 94 69
http://www.etac.no

Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
NO-0603 OSLO
Telefon: 22 57 95 00
http://www.invacare.no

Panthera Norge AS
1386 Asker
NO-1386 Asker
Telefon: 90 24 55 55
https://www.panthera.no/

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
NO-1540 VESTBY
Telefon: 66 96 38 00
http://www.sunrisemedical.no

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

Reservedeler er deler som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del på et produkt i standard utgave. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester for manuelle rullestoler: Utprøving, ettertilpassing og klargjøring av produkt for gjenbruk. Tjeneste for drivaggregater: Montering av drivaggregat på manuell rullestol. Se kap. 6 i Behov- og kravspesifikasjonen for mer informasjon.

EndringskatalogÅpen

EndringskatalogLukk

Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Det er kun leverandører med endringer som vises i listen under. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på Hjelpemiddeldatabasen.

Behov- og kravspesifikasjon (PDF)Åpen

Behov- og kravspesifikasjon (PDF)Lukk

Behov- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler.

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

Rammeavtalen (PDF)Åpen

Rammeavtalen (PDF)Lukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)