Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Løfteplattformer og hjelpemidler i trapp

Avtaleperiode: 01-06-2024 - 31-05-2026

Produktvideoer
Du finner produktvideoer om løfteplattformer og hjelpemidler i trapp på Kunnskapsbanken.

Om avtalen  
Brukerne av løfteplattformer og hjelpemidler i trapp er barn og voksne som på grunn av nedsatt funksjon ikke kan gå i trapp eller har store problemer med å gå i trapp. De kan ha betydelig redusert gangfunksjon eller de benytter manuell eller elektrisk rullestol, og kommer seg dermed ikke selvstendig mellom ulike nivåer/etasjer i egen bolig. 
 
Rammeavtalen er delt inn i 17 delkontrakter
Delkontrakt 1-7:     Løfteplattformer til innendørs eller utendørs bruk
Delkontrakt 8-13:   Trappeheiser med sete til innendørs eller utendørs bruk 
Delkontrakt 14-15: Trappeheiser med plattform til innendørs eller utendørs bruk 
Delkontrakt 16:      Støttesystem ved trappegang
Delkontrakt 17:      Trappeklatrer med seteØnsker du mer informasjon?
- E-læringskurset "Grunnkurs hjelpemiddelformidling" i Kunnskapsbanken gir en innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av hjelpemidler 
- "Grunnkurs bolig" kan være aktuelt for alle som er interessert i boligtilpassing. 
-Du finner nyttig fagstoff på temasiden «bolig og bygning» på kunnskapsbankenSjekk blant annet ut huskeliste for planlegging av hjemmebesøk 
-På nav.no kan du lese om tilskudd for tilpasning av boligen i stedet for installering av heis og/eller rampe

 

Poster (delkontrakter)Åpen

Poster (delkontrakter)Lukk

1: Løfteplattform i hel sjakt
Løfteplattform i hel sjakt med en løftekapasitet på minimum 385 kg. Plattformgulvet er minimum 110 cm bredt og 140 cm langt. Løfteplattformen har en løftehøyde på tre meter. Dersom bruker har behov for en annen løftehøyde under tre meter, må løfteplattformen kunne monteres slik at brukers behov tilfredsstilles.

2: Løfteplattform i halv sjakt
Løfteplattform i halv sjakt med en løftekapasitet på minimum 385kg. Plattformgulvet er minimum 110 cm bredt og 140 cm langt. Løfteplattformen har en løftehøyde på tre meter. Dersom bruker har behov for en annen løftehøyde under tre meter, må løfteplattformen kunne monteres slik at brukers behov tilfredsstilles.

3: Løfteplattform med integrert trapp
Løfteplattform med integrert trapp med en løftekapasitet på minimum 250 kg. Plattformgulvet er minimum 80 cm bredt og 90 cm langt.

4: Løfteplattform - vertikalløftende og med lite plasskrevende parkering
Plassbesparende løfteplattform med en løftekapasitet på minimum 250 kg. Plattformgulvet er minimum 70 cm bredt og 100 cm langt. Til innendørs og utendørs bruk.

5: Løfteplattform med løftehøyde til og med 50 cm
Løfteplattform med løftehøyde til og med 50 cm med en løftekapasitet på minimum 250 kg. Plattformgulvet er minimum 70 cm bredt og 120 cm langt. Til innendørs og utendørs bruk.

6: Løfteplattform med løftehøyde fra 50 cm til og med 100 cm
Løfteplattform med løftehøyde fra 50 cm til og med 100 cm med en løftekapasitet på minimum 300 kg. Plattformgulvet er minimum 80 cm bredt og 120 cm langt. Til innendørs og utendørs bruk.

7: Løfteplattform med løftehøyde fra 100 cm til og med 300 cm
Løfteplattform med løftehøyde fra 100 cm til og med 300 cm med en løftekapasitet på minimum 350 kg. Plattformgulvet er minimum 90 cm bredt og 140 cm langt. Til innendørs og utendørs bruk.

8: Trappeheis med sete for rett trapp - innendørs bruk
Trappeheis med sete for rett trapp med en løftekapasitet på minimum 120 kg. Leveres med svingbart sete. Til innendørs bruk.

9: Trappeheis med sete for rett trapp - utendørs bruk
Trappeheis med sete for rett trapp med en løftekapasitet på minimum 120 kg. Leveres med svingbart sete. Til utendørs bruk.

10: Trappeheis med sete for trapp med sving/repos - med innfesting i trappetrinn
Trappeheis med sete for trapp med sving/repos med en løftekapasitet på minimum 120 kg. Leveres med svingbart sete. Til innendørs bruk.

11: Trappeheis med sete for trapp med sving/repos - med innfesting i senter av trappen, det vil si utenfor trappetrinn (i trappeøye)
Trappeheis med sete for trapp med sving/repos med en løftekapasitet på minimum 120 kg. Til innendørs bruk.

12: Trappeheis med sete for trapp med sving/repos - for personer med høy vekt/stor kroppsstørrelse
Det er ingen hjelpemidler i denne delkontrakten.

13: Trappeheis med sete for trapp med sving/repos - utendørs bruk
Trappeheis med sete for trapp med sving/repos med en løftekapasitet på minimum 120 kg. Leveres med svingbart sete. Til utendørs bruk.

14: Trappeheis med plattform for rett trapp
Trappeheis med plattform for rett trapp med en løftekapasitet på minimum 250 kg per kvadratmeter plattformgulv. Til innendørs og utendørs bruk.

15: Trappeheis med plattform for trapp med sving/repos
Trappeheis med plattform for trapp med sving/repos med en løftekapasitet på minimum 250 kg per kvadratmeter plattformgulv. Til innendørs og utendørs bruk.

16: Støttesystem ved trappegang - fastmontert
Fastmontert støttesystem ved trappegang med en løftekapasitet på minimum 100 kg. Kan monteres i trapper med rettløp og trapper med sving/repos.

17: Trappeklatrer med sete
Trappeklatrer med sete med en løftekapasitet på minimum 120 kg. Leveres med batteri og batterilader, ledsagerstyring, høyderegulerbare kjørehåndtak og nakkestøtte.

LeverandøradresserÅpen

LeverandøradresserLukk

Leverandører med produkter på denne rammeavtalen:

Castor Autogen Mekaniske AS
Stanseveien 14
NO-0975 Oslo
Telefon: 90 08 14 19
http://www.castor.no/access

Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
NO-0603 OSLO
Telefon: 22 57 95 00
http://www.invacare.no

Stannah AS
Brobekkveien 80c
NO-0582 Oslo
Telefon: 95 76 10 00
http://www.stannah.no

TK Home Solutions
Brobekkveien 38
NO-0598 OSLO
Telefon: 21 97 97 50
https://www.tke-homesolutions.no/

TKS Heis AS
Postboks 64
NO-4367 NÆRBØ
Telefon: 40 00 10 59
http://www.tksheis.no

TOPRO Industri AS
Rambekkvegen 5
NO-2816 GJØVIK
Telefon: 61 13 46 00
http://www.topromobility.com

TilbehørÅpen

TilbehørLukk

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til, eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

ReservedelerÅpen

ReservedelerLukk

En reservedel er del som ikke endrer produktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del, det vil si alle delene produktet består av. Når tilbehøret består av flere enkeltdeler som kan byttes ut ved reparasjon, er hver enkeltdel å anse som reservedel. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

TjenesterÅpen

TjenesterLukk

Tjenester beskriver leverandøravtaler om prosjektering, montering, demontering og reparasjon. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

Endringskatalog Åpen

Endringskatalog Lukk

Endringskatalogene inneholder alle endringer som gjøres i rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Det er kun leverandører med endringer som vises i oversikten. Dato bak lenken angir når dokumentet ble lastet opp på FinnHjelpemiddel.

Behov- og kravspesifikasjon Åpen

Behov- og kravspesifikasjon Lukk

Behov- og kravspesifikasjonen inneholder konkurransegrunnlaget ved utlysning av anbudet. Her får du blant annet detaljert informasjon om kravene som er stilt til hovedprodukter, tilbehør og reservedeler.

 

Les behov- og kravspesifikasjonen (PDF)

RammeavtalenÅpen

RammeavtalenLukk

Her finner du avtalen som er inngått mellom NAV og leverandør. Avtalen inneholder blant annet informasjon om plikter, pris- og betalingsbetingelser, garantiperiode og mislighold.

Les rammeavtalen (PDF)