Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

LVI Elektron Optikk AS - alle produktgrupper

Velg en produktgruppe for at se alle produkter fra LVI Elektron Optikk AS som tilhører produktgruppen.


Lesemaskiner

Hjelpemidler som leser og omdanner skriftlig tekst til andre former for visuell, hørbar og/eller taktil kommunikasjon.

Lese-TV uten skjerm, bærbare

Bærbare hjelpemidler som former et forstørret bilde av gjenstander som er registrert av et videokamera og som viser dette på en ekstern skjerm. Videoopptaks- og avspillingsutstyr, se 22 18 06. Interne TV-systemer (CCTV), se 22 18 18

Lese-TV uten skjerm, stasjonære

Stasjonære hjelpemidler som former et forstørret bilde av gjenstander som er registrert av et videokamera og som viser dette på en ekstern skjerm. Videoopptaks- og avspillingsutstyr, se 22 18 06. Interne TV-systemer (CCTV), se 22 18 18

Program for mobiltelefoner

Programvare for alternativ presentasjon av utdata fra datamaskiner

Skrivere

Omfatter f.eks. punktskriftskrivere og -plottere.