Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Medus AS - alle produktgrupper

Velg en produktgruppe for at se alle produkter fra Medus AS som tilhører produktgruppen.


Mottaker TV2500  - eksempel fra produktgruppen fm mottakere

FM mottakere

Hjelpemidler for mottak og/eller overføring av lyd via høyfrekvente radiobølger. Omfatter mottakere til lokal enveiskommunikasjon. Hørselshjelpemidler, se 22 06.

Sender TV2500  - eksempel fra produktgruppen fm sendere

FM sendere

Hjelpemidler for mottak og/eller overføring av lyd via høyfrekvente radiobølger. Omfatter sendere til lokal enveiskommunikasjon. Hørselshjelpemidler, se 22 06.

Forsterkertelefon Amplidect 595 Photo  - eksempel fra produktgruppen forsterkede telefoner

Forsterkede telefoner

Telefoner med innebygget utstyr for å forsterke lyden

TV200 mottaker  - eksempel fra produktgruppen ir mottakere

IR mottakere

Hjelpemidler for mottak eller sending av lydinformasjon ved bruk av infrarødt lys. Omfatter sendere til lokal enveiskommunikasjon, f.eks. personlig ekstern taleoverføring og taleoverføringssystemer til auditorier. Hørselshjelpemidler, se 22 06. Hjelpemidler for fjernstyring (omgivelseskontroll), se 24 13.

TV200 sender  - eksempel fra produktgruppen ir sendere

IR sendere

Hjelpemidler for mottak eller sending av lydinformasjon ved bruk av infrarødt lys. Omfatter sendere til lokal enveiskommunikasjon, f.eks. personlig ekstern taleoverføring og taleoverføringssystemer til auditorier. Hørselshjelpemidler, se 22 06. Hjelpemidler for fjernstyring (omgivelseskontroll), se 24 13.

Loophear 10  - eksempel fra produktgruppen samtaleforsterkere

Samtaleforsterkere

Hjelpemidler som øker volumet for en eller flere personers stemme. For bruk i grupper. Stemmeforsterker til personlig bruk se 22 09 06

EchoVoice EV6  - eksempel fra produktgruppen stemmeforsterkere

Stemmeforsterkere

Hjelpemidler som øker volumet på en persons stemme. Samtaleforsterkere, se 22 21 06.