Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Post 13: Varslingssystem

Post 13: Varslingssystem. Varslingssystem som kan dekke hoveddelen av varslingsbehovene til en person med nedsatt hørsel. Løsningen skal kunne detektere og varsle bruker med audiodetektor, ledningstilkobling eller dedikerte sendere. Varslingssystemet settes sammen med de produktene som kan avhjelpe brukers behov for varsling.
 

35 produktserie(r).
Armbåndssender og -mottaker LIFE
 Armbåndssender og -mottaker LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Alarm for personer som har behov for å tilkalle assistanse eller sende varslinger til andre. Bæres på håndleddet. Den er en kombinert sender med trykknapp og mottaker. Sender varsling til andre LIFE-mottakere og varsler med lys og vibrasjon ved mottak av varsler. Oppladbar. IP:54.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Audiodetektor LIFE
 Audiodetektor LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Audiodetektor for utvalgte varslingsårsaker der det ikke finnes andre dedikerte sendere. Varsler til LIFE-mottakere. Benytter spesialbatteri med ekstra lang levetid.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Aurora Mottaker m/symboldisplay, lyd og lys. LIFE
 Aurora Mottaker m/symboldisplay, lyd og lys. LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
LIFE-mottaker med fargeskjerm som varsler med kraftige lysblink, lyd og tale (valgfritt). Symbolbilder og talemeldinger kan tilpasses ved bestilling.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Barnevakt LIFE
 Barnevakt LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
LIFE Barnevaktsender med justerbar tidsforsinkelse og følsomhet. Sender reagerer på barnegråt. Kan tilkobles ekstern trykknapp eller tråkkemattebryter. Varsler til LIFE-mottakere. Benytter spesialbatteri med ekstra lang levetid.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Berøringsfri sender, LIFE
 Berøringsfri sender, LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Berøringsfri sender benyttes der bruker ikke har motorikk til å trykke på en knapp eller der det av hygieniske grunner ikke er ønskelig med en knapp. Man fører hånden over enheten og varsling sendes. Den har 14 valgbare varslingsmeldinger.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Brannsender audiodetektor, LIFE
 Brannsender audiodetektor, LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Audiodetektor uten galvanisk tilkobling. Kan benyttes for å detektere alarm i brannklokker, sirener og røykvarslere. Varsler til LIFE-mottakere. Benytter spesialbatteri med ekstra lang levetid.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Brannsender LIFE
 Brannsender LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Audiodetektor med galvaniske innganger for alle typer brannvarslere. Den kan kobles direkte til brannsentraler og brannklokker med polvending, eller detektere alarmer akustisk. Skiller mellom røykvarslere i boligen og alarm i sentralt anlegg. Varsler til LIFE-mottakere. Benytter spesialbatteri med ekstra lang levetid.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Dør- og porttelefonsender LIFE
 Dør- og porttelefonsender LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
LIFE audiodetektor med galvaniske innganger for alle typer dørklokker og porttelefoner. Den skiller mellom varsling på inngangsdør og porttelefon, og kan tilknyttes begge samtidig. Varsler til LIFE-mottakere. Benytter spesialbatteri med ekstra lang levetid.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Dørklokkesender LIFE
 Dørklokkesender LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Audiodetektor uten galvanisk tilkobling. Kan benyttes for å detektere ringelyd fra dørklokke. Varsler til LIFE-mottakere. Benytter spesialbatteri med ekstra lang levetid.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

ELLA Smykkesender LIFE
 ELLA Smykkesender LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Sender med halssnor for å tilkalle assistanse eller sende varslinger til andre. Kan enkelt omprogrammeres til enhver varslingsårsak som er innebygget i mottakerne. Varsler til LIFE-mottakere. Oppladbar. IP:54.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

FlexiApp-sender LIFE
 FlexiApp-sender LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Senderen tar i mot alle LIFE-varsler fra sammenkoblede LIFE-enheter, og sender disse videre til en eller flere mobiltelefoner som har FlexiApp LIFE installert. Enheten krever tilkobling til Internettruter med kabel. Appen lastes ned fra Appstore/Google Play.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Gardin PIR-sensor m/sender LIFE
 Gardin PIR-sensor m/sender LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Passiv IR-sensor og LIFE-sender som varsler når personer passerer sensorfeltet, som er som en tynn gardin. Varsler til LIFE-mottakere. Benytter spesialbatteri med ekstra lang levetid.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Junior lommevibrator m/symboler, lyd og lys. LIFE
 Junior lommevibrator m/symboler, lyd og lys. LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
LIFE kraftig og bærbar mottaker/lommevibrator med symboler, lyd og lys. Kan tilpasses spesielle behov ved bestilling.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Mini PIR-sensor m/sender LIFE
 Mini PIR-sensor m/sender LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Passiv IR-sensor og LIFE-sender som varsler når personer beveger seg i sensorfeltet som typisk dekker et rom. Varsler til LIFE-mottakere. Benytter spesialbatteri med ekstra lang levetid.
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Mobiltelefonsender LIFE
 Mobiltelefonsender LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Sender som kobles til mobiltelefonens lydutgang og varsler når det ringer eller når melding mottas. Varsler til LIFE-mottakere. Benytter spesialbatteri med ekstra lang levetid.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Mottaker med signalutgang, LIFE
 Mottaker med signalutgang, LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Mottaker som tar i mot trådløse signaler fra LIFE-sendere montert i boligen. Benyttes for å varsle hendelser som for eksempel brannalarm, komfyrvakt, dørklokke og telefon. Ved hjelp av Varslingsmottaker IRIS LIFE kan man sette opp hvilke varslinger den skal reagere på.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Nødstrømsbatteri LIFE
 Nødstrømsbatteri LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Nødstrømsbatteri som kobles inn mellom strømforsyningen og LIFE sine stasjonære mottakere. Ved bruk av nødstrømsbatteri opprettholder varslingsanlegget sin beredskap i flere timer ved et eventuelt strømbrudd. Batteriet har konstant lading.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Putevibrator LIFE
 Putevibrator LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Putevibrator med ekstern vibrator, som er egnet til plassering under pute eller overmadrass. Mulighet for tilkobling til vekkerklokke VKD2 og VK2. Mottar trådløs vekkevarsling fra Varslingsmottaker IRIS LIFE. Integrert nødstrømbatteri.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Reisevekkerur mod. 1, LIFE
 Reisevekkerur mod. 1, LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Vekkerur, bærbar, som varsler med kraftig vibrasjon og/eller lyd. Klokkedisplayet kan legges ned, slik at klokken og de lagrede innstillingene ligger trygt bevart. Batteridrevet.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Repeater LIFE
 Repeater LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Repeater benyttes for å utvide dekningsområdet for et LIFE-system. Den lytter kontinuerlig etter LIFE-sendere i sitt nett. Når den registrerer en sending, vil den sende informasjonen den mottok videre til mottakere innen rekkevidde. Har innebygget nødstrømsbatteri for sikker varsling selv ved strømbrudd.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Ringeknappsender m/trykknapp LIFE
 Ringeknappsender m/trykknapp LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
LIFE-sender som typisk blir brukt som utvendig dørklokke. Senderen har flere praktiske valgbare varslinger. Kan monteres ute og inne. Varsler til LIFE-mottakere. Benytter spesialbatteri med ekstra lang levetid. IP: 53.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Røykvarsler optisk, LIFE
 Røykvarsler optisk, LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Røykvarsler, optisk. Adresserbar med 15 alternative installasjonssteder. Behov for batteribytte varsles i Aurora og IRIS. Varsler til alle LIFE-mottakere. 9V litium batteri.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Video • Brosjyre

Sengevibrator LIFE
 Sengevibrator LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Sengevibrator med intern vibrator, som er egnet til plassering mellom madrass og sengevang eller under madrassen. Mulighet for tilkobling til vekkerklokke VKD2 og VK2. Mottar trådløs vekkevarsling fra varslingsmottaker IRIS LIFE. Integrert nødstrømbatteri.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

STROBO med kraftig blinkende hvitt lys, LIFE
 STROBO med kraftig blinkende hvitt lys, LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
STROBO blinker med kraftig hvitt lys når den mottar en varsling. Den er godt egnet for visuell varsling i store, støyende lokaler for eksempelvis å varsle dørklokke eller at telefonen ringer.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

STROBO med kraftig blinkende rødt lys, LIFE
 STROBO med kraftig blinkende rødt lys, LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
STROBO blinker med kraftig rødt lys når den mottar en varsling. Den er godt egnet for visuell varsling i store, støyende lokaler for eksempelvis å varsle dørklokke eller at telefonen ringer.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Sykesignalsender LIFE
 Sykesignalsender LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Sender med tre innganger for trykknapper som gir hver sin varslingsmelding. Har også integrerte knapper som kan benyttes der det ikke er behov for spesialknapper. Varsler til LIFE-mottakere. 9volts litiumbatteri.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Telefonsender LIFE
 Telefonsender LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Telefonsender som benyttes for å varsle til LIFE-mottakere at telefonen ringer. Telefonsenderen aktiveres av ringesignal på analog telefonlinje eller på analog utgang på bredbåndsmodemet.

Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Termisk brannvarsler LIFE
 Termisk brannvarsler LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Brannvarsler som utløses når temperaturen ved brannvarsleren overstiger 58C. Den aktiveres av varme fra en brann, og er derfor meget godt egnet på kjøkken og andre rom der en røykvarsler kan utløse falsk alarm på grunn av mye røyk eller støv. Brannvarsleren aktiveres også ved rask temperaturstigning, da vil den utløses før den når grensen på 58C.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide • Brosjyre

Tidsstyrt Aktivitetsvarsler, LIFE
 Tidsstyrt Aktivitetsvarsler, LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Aktivitetsvarsler som kan varsle hendelser i et valgt tidsrom og en bestemt varighet, for eksempel tidsbestemt fravær fra seng. Aktuell sensor kobles til aktivitetsvarsleren. Sender alarm til LIFE- mottakere (må bestilles separat). Innstillinger gjøres via touchskjerm. Batteridrevet. Se brosjyre for detaljer.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide • Brosjyre

Timer digital med sender, LIFE
 Timer digital med sender, LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Digital timer med innebygget sender. Når den innstilte tiden er utløpt, vil den sende signal til LIFE-mottakere. Kan også benyttes til å gi påminnelser om andre hendelser fram i tid, som for eksempel beskjed om at kaffen er klar eller at man har en avtale. 9volts litiumbatteri.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Universalsender LIFE
 Universalsender LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Universalsender med flere tilkoblingsmuligheter. For tilkalling av nærpersoner i boligen ved hjelp av bryter (må bestilles separat). Andre bruksområder: passasjealarm, dørklokke, porttelefon, brannsentral, gass-/vannlekkasjevakt og komfyrvakt. Alarm sendes til ulike FlexiBlink LIFE mottakere (må bestilles separat). Utstyrt med langtidsbatteri.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide • Brosjyre

Varslingsmottaker IRIS LIFE
 Varslingsmottaker IRIS LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
LIFE-mottaker med stor fargeskjerm som varsler med kraftige lysblink, lyd og tale (valgfritt). Varslingstekster, talemeldinger og bilder kan enkelt tilpasses på stedet. Vekkerklokkefunksjon med trådløs varsling til SENGEV-L eller PUTEV-L.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Varslingsmottaker Nora Flexiwatch, LIFE
 Varslingsmottaker Nora Flexiwatch, LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Alarmmottaker som varsler med lyd og vibrasjon, samt symbol og tekst på touchskjerm. Bæres på håndleddet og viser tiden som en vanlig smartklokke. Mottar alarm fra ulike LIFE-sendere. Skiller mellom ulike sendere / varslinger, som vandring inne, vandring ute, passasjealarm, fravær fra seng. Fungerer også som klokke (ikke smartklokke). IP: 54
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide • Brosjyre

Vekkerklokke analog LIFE
 Vekkerklokke analog LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Vekkerklokke med analog visning og repetisjon. Har ikke innebygget lydvarsling, og må derfor benyttes sammen med senge- eller putevibrator. Justering av tid og vekketidspunkt utføres med dreieknapper på klokkens bakside. Brukes sammen med sengevibratorene SENGEVIB eller PUTEVIB.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Vekkerklokke digital mod3 LIFE
 Vekkerklokke digital mod3 LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Rangering 1
Vekkerklokke, digital, som viser tiden med tall i display. Klokken har innebygget lydvarsling, som kobles ut når klokken er tilkoblet sengevibrator. Klokken har repetisjonsfunksjon. Justering av tid og vekketidspunkt utføres med trykknapper på klokkens bakside. Brukes sammen med sengevibratorene SENGEVIB eller PUTEVIB.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning