Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hjelpemidler for nærkommunikasjon

Hjelpemidler som skal hjelpe to eller flere personer med å kommunisere med hverandre når de er på samme sted. Talehjelpemidler, se 22 09.
KodeProduktgruppe Skjul forklaringerAntall serier
22 21 03Bokstav- og symbolsett og -tavler
Hjelpemidler for kommunikasjon ansikt til ansikt når tale ikke er mulig eller er vanskelig. Omfatter f.eks. bokstav-, bilde-, symbol- og ikonsett og –tavler. Programvare til nærkommunikasjon, se 22 21 12.
20
22 21 06Samtaleforsterkere
Hjelpemidler som øker volumet på en eller flere personers stemme. Hørselshjelpemidler, se 22 06. Stemmeforsterkere til personlig bruk, se 22 09 06.
8
22 21 09Samtaleenheter
Elektronisk utstyr som er til hjelp ved direkte kommunikasjon (nærkommunikasjon). Omfatter f.eks. bærbare og stasjonære digitale elektroniske displayer, papir og annet utstyr for presentasjon av innlest og/eller syntetisk tale.
61
22 21 12Programvare til nærkommunikasjon
Programvare som produserer meldinger til direkte kommunikasjon. Omfatter f.eks. innebygget programvare som gjør nærkommunikasjon mulig. Programvare for tekstbehandling, se 22 12 24. Nettleser- og kommunikasjonsprogramvare, se 22 33 15.
18Hjelpemiddeldatabasen eies av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.