Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Høy brukervekt - hjelpemidler

Hjelpemidler som skal tåle en brukervekt som er høyere enn 150 kg. Det er mulig å endre søkefunksjonen til en høyere brukervekt for et mer spesifikt søk ved behov.

NB: Selv om et hjelpemiddel tåler en brukervekt over 150 kg, kan det være at målene på hjelpemiddelet, for eksempel setebredden, allikevel gjør det vanskelig å bruke for personer som er svært overvektige. Sjekk derfor de tekniske dataene for aktuelt hjelpemiddel slik at målene vil passe til den som skal bruke det.I følgende produktgrupper finnes produkter med brukervekt maks større enn eller lik 150.

 Eksempel fra produktgruppen Andre arm-, kropps- og bentreningsutstyr

Andre arm-, kropps- og bentreningsutstyr

Hjelpemidler for å trene bevegelse, balanse og styrke i armer, ben og kropp. Omfatter f.eks ribbevegger, trampoliner, gymnastikkmatter og balansebrett

 Eksempel fra produktgruppen Arm,- kropps- og bentreningsutstyr manuelle

 Eksempel fra produktgruppen Ståstativer

Ståstativer

Stasjonært utstyr som støtter en person som trener på å stå

 Eksempel fra produktgruppen Kombinerte dusj- og toalettstoler

Kombinerte dusj- og toalettstoler

Stoler til bruk både ved toalettbesøk og/eller dusjing

 Eksempel fra produktgruppen Flyttbare toalettstoler

Flyttbare toalettstoler

Stoler med toalettsete og feste for bekken eller annen avtagbar beholder. Omfatter toalettstoler som ikke kan benyttes ved dusjing.

 Eksempel fra produktgruppen Toaletter

Toaletter

Omfatter f.eks. forhøyede eller høydeinnstillbare toaletter og toaletter med innebygd spyle-/tørkefunksjon. Separate dusjer og lufttørkere til toalett, se 09 12 36.

 Eksempel fra produktgruppen Frittstående toalettforhøyere

Frittstående toalettforhøyere

Frittstående toalettforhøyere som står på gulvet, der forhøyeren lett kan fjernes fra toalettet. Omfatter f.eks. forhøyere som plasseres over toalettet.

 Eksempel fra produktgruppen Fastmonterte toalettforhøyere

Fastmonterte toalettforhøyere

Utstyr som festes permanent på toalettskålen for å øke høyden på setet og dermed legge til rette for å kunne sette seg ned og reise seg opp fra toalettet. Omfatter også sokler.

 Eksempel fra produktgruppen Toalettseter med innebygd løftemekanisme som assisterer brukeren i å sette seg ned og reise seg opp

Toalettseter med innebygd løftemekanisme som assisterer brukeren i å sette seg ned og reise seg opp

Toalettseter med innebygd løftemekanisme som assisterer en person i å sette seg ned og reise seg fra toalettet.

 Eksempel fra produktgruppen Toalettmonterte armlener og støttehåndtak

Toalettmonterte armlener og støttehåndtak

Hjelpemidler som festes til toalettet og som gir støtte når personer skal sette seg på eller reise seg fra toalettet. Armstøtter se 181809

 Eksempel fra produktgruppen Armlener til toalett - ikke toalettmonterte

Armlener til toalett - ikke toalettmonterte

Armstøtter som er frittstående og/eller festet til gulv og/eller vegg

 Eksempel fra produktgruppen Separate dusjer og/eller lufttørkere til toalett

Separate dusjer og/eller lufttørkere til toalett

Hjelpemidler som er festet til toalettet og som dusjer med vann, med eller uten lufttørker etterpå. Brukes til vask og tørk ved toalettbesøk mens personen fortsatt sitter på toalettet. Omfatter også toalettseter med denne funksjonen. Toaletter med innebygd dusj og/eller lufttørker, se 09 12 06. Bideer, se 09 33 18.

 Eksempel fra produktgruppen Badekarbrett

 Eksempel fra produktgruppen Dusjkrakker

 Eksempel fra produktgruppen Dusjkrakker veggmonterte

 Eksempel fra produktgruppen Dusjstoler

 Eksempel fra produktgruppen Stellebord frittstående

Stellebord frittstående

Stasjonære eller bærbare bord der en person kan ligge under bading, dusjing eller bleieskifte. Løfteseler/-seil, seter og bårer, se 12 36 21.

 Eksempel fra produktgruppen Stellebord veggmonterte

Stellebord veggmonterte

Stasjonære eller bærbare bord der en person kan ligge under bading, dusjing eller bleieskifte. Løfteseler/-seil, seter og bårer, se 12 36 21.

 Eksempel fra produktgruppen Dusjvogner

Dusjvogner

Stasjonære eller bærbare bord der en person kan ligge under bading, dusjing eller bleieskifte. Løfteseler/-seil, seter og bårer, se 12 36 21.

 Eksempel fra produktgruppen Badekar

Badekar

Betegnelsen bad brukes også. Omfatter også transportable og sammenleggbare badekar.

 Eksempel fra produktgruppen Stokker

Stokker

Ganghjelpemidler med ett støtteben og håndtak, uten underarmsstøtte Mobilitetsstokker (hvite stokker), se 12 39 03.

 Eksempel fra produktgruppen Albuekrykker

Albuekrykker

Ganghjelpemidler med ett støtteben, håndtak og armbøyle eller-mansjett

 Eksempel fra produktgruppen Axillarkrykker

Axillarkrykker

Ganghjelpemidler med ett støtteben, håndtak og polstret støtte som plasseres mot kroppen i armhulen (axillarstøtte)

 Eksempel fra produktgruppen Stokker med flere støtteben

Stokker med flere støtteben

Stokker med flere støtteben

 Eksempel fra produktgruppen Gåstativer

Gåstativer

Stativ som må løftes ved gange, og som gir mulighet for å ivareta stabilitet og balanse, støttet av egen kroppsvekt under gange eller i stående stilling. Består av håndgrep uten underarmsstøtte samt fire doppsko eller to doppsko i kombinasjon med to hjul. Omfatter f.eks. faste eller leddede gåstativer. Ganghjelpemidler med to hjul i kombinasjon med to ben med gummiknotter. Gåstativer til sidestøtte, se 12 03 21.

 Eksempel fra produktgruppen Rullatorer

Rullatorer

Ganghjelpemidler som brukes ved å skyve foran eller dra etter seg, og som gjør det mulig å ivareta stabilitet og balanse under gange. Med håndgrep og tre eller flere hjul. Omfatter f.eks. rullatorer med hvilesete, knestøttet rullator, omvendte rullatorer som brukeren drar etter seg med åpningen foran, og gåbord. Gåstativer, se 12 06 03.

 Eksempel fra produktgruppen Gåstoler

Gåstoler

Ganghjelpemidler med hjul og sete eller sele som støtter kroppen under gange, med eller uten underarmsstøtte. Omfatter f.eks. gåsykler. Hjulsparker og sparkesykler, se 12 18 12.

 Eksempel fra produktgruppen Gåbord

Gåbord

Ganghjelpemidler med hjul og støtteben samt støttebord eller underarmsstøtter som skyves forover med begge armene eventuelt i kombinasjon med overkroppen.

 Eksempel fra produktgruppen Fotdrevne tre- og firehjulssykler

Fotdrevne tre- og firehjulssykler

Pedaldrevne sykler med tre eller fire hjul beregnet på én person. Omfatter også transportsykler.

 Eksempel fra produktgruppen Hjulsparker og sparkesykler

Hjulsparker og sparkesykler

Hjelpemidler med en fotplate med hjul og styre som drives ved å sparke seg fram.

 Eksempel fra produktgruppen Tandemsykler, tre- og firehjulssykler for to eller flere personer

Tandemsykler, tre- og firehjulssykler for to eller flere personer

Pedaldrevne hjelpemidler med to eller flere seter som gjør det mulig for flere personer å sykle på samme sykkel.

 Eksempel fra produktgruppen Bremsesystemer til sykler

Bremsesystemer til sykler

Systemer som gjør det mulig mulig for personer med funksjonsnedsettelse å betjene bremsefunksjoner på alternative måter.

 Eksempel fra produktgruppen Manuelle rullestoler aktive

Manuelle rullestoler aktive

Rullestoler som brukeren kjører selv. Har lav vekt og er enkel å demontere/legge sammen for transport.

 Eksempel fra produktgruppen Manuelle rullestoler allround

Manuelle rullestoler allround

Rullestoler som kombinerer god sittestilling og gode kjøreegenskaper.

 Eksempel fra produktgruppen Manuelle rullestoler komfort

Manuelle rullestoler komfort

Rullestoler med store tilpassingsmuligheter og støttefunksjoner i sitteenheten. Manøvreres ofte av hjelper

 Eksempel fra produktgruppen Manuelle rullestoler til sport og fritid

Manuelle rullestoler til sport og fritid

Manuelle rullestoler som er spesielt beregnet for bruk til sports- og/eller fritidsaktiviter.

 Eksempel fra produktgruppen Elektriske rullestoler med manuell styring

Elektriske rullestoler med manuell styring

Rullestoler som drives elektrisk og som styres mekanisk ved å forandre retningen på svinghjulene manuelt. Omfatter f.eks. elektriske scootere.

 Eksempel fra produktgruppen Elektriske rullestoler med motorisert styring

Elektriske rullestoler med motorisert styring

Elektrisk drevne rullestoler som brukeren betjener med en elektronisk styremekanisme. Omfatter f.eks. selvbalanserende rullestoler. Ledsagerstyrte elektriske rullestoler, se 12 23 12.

 Eksempel fra produktgruppen Sittevogner

Sittevogner

Hjelpemidler med hjul som har plass til en eller flere personer i liggende eller sittende stilling, og som drives og styres av en hjelper. Omfatter f.eks. barnevogner.

 Eksempel fra produktgruppen Skli- og vendehjelpemidler, motoriserte

 Eksempel fra produktgruppen Dreieskiver

Dreieskiver

Hjelpemidler som gjør det lettere for en person å foreta en roterende bevegelse når føttene er plassert på dreieskiven.

 Eksempel fra produktgruppen Overflytningsplattformer

Overflytningsplattformer

Hjelpemidler som brukes til å forflytte en stående person horisontalt en kort avstand.

 Eksempel fra produktgruppen Løfteseter og løftemadrasser

Løfteseter og løftemadrasser

Forflytningsutstyr til å løfte en person opp fra gulvet til f.eks. en seng eller til sittende posisjon, slik at personen kan ha mulighet til å reise seg opp. Hjelpemidler for å løfte personer, se 12 36.

 Eksempel fra produktgruppen Mobile personløftere med løftefunksjon

Mobile personløftere med løftefunksjon

Mobile hjelpemidler for forflytning av en person i sittende, halvt sittende eller liggende stilling. Kroppen støttes av seler og/eller seil.

 Eksempel fra produktgruppen Mobile personløftere med ståfunksjon

Mobile personløftere med ståfunksjon

Mobile hjelpemidler for å løfte en person fra sittende til stående stilling. Kroppen støttes av seler og/eller seil, fot-/ben- og/eller knestøtte.

 Eksempel fra produktgruppen Stasjonære personløftere festet i vegger, gulv og/eller tak

Stasjonære personløftere festet i vegger, gulv og/eller tak

Fast monterte hjelpemidler for forflytning ved løfting og bevegelse av en person innen et område som begrenses av systemet. Omfatter f.eks. personløftere montert ved svømmebasseng.

 Eksempel fra produktgruppen Badekarmonterte personløftere

Badekarmonterte personløftere

Fast monterte hjelpemidler for å løfte og flytte en person innen et område som begrenses av systemet. Omfatter f.eks. badekarheiser med elektriske funksjoner. Badekarmonterte personløftere med manuelle, hydrauliske og vanndrevne funksjoner, se 12 36 89. Toalettseteløftere, se 09 12 21. Løse toalettforhøyere, se 09 12 15. Rullestolheiser som løfter en person sittende i rullestol inn i/ut av en bil, se 12 12 18. Sengeløftere, se 18 12 12.

 Eksempel fra produktgruppen Seler, seil og andre kroppsstøtter til personløftere

Seler, seil og andre kroppsstøtter til personløftere

Hjelpemidler som gir støtte til en person som løftes i en personløfter. Omfatter f.eks. seil, seter, bårer og toalettseter til mobile og stasjonære personløftere. Hjelpemidler for toalettbesøk, se 09 12.

Ståstoler

Stoler med ett eller flere stolben som støtter en person i stående eller halvstående stilling. Stokker med sete, se 12 03 18. Krakker og ståstoler for arbeidsplasser, se 28 03 12.

 Eksempel fra produktgruppen Coxit-stoler

Coxit-stoler

Stoler med sete som har én eller to vippbare deler i forkant av setet. Omfatter f.eks. artrodese-stoler og coxit-stoler med en spesialmekanisme som hjelper en person med å reise seg eller sette seg.

 Eksempel fra produktgruppen Lenestoler og stoler med oppreisingsfunksjon

Lenestoler og stoler med oppreisingsfunksjon

Komfortable stoler til generell bruk. Omfatter f.eks. lene- og hvilestoler med en spesialmekanisme som hjelper en person med å reise seg eller sette seg.

 Eksempel fra produktgruppen Spesielle sittemøbler

Spesielle sittemøbler

Stoler utformet for å dekke spesielle sittebehov. Omfatter f.eks. barnestoler, saccosekker og gulvputer. Bilseter og bilputer med spesielle egenskaper, se 12 12 12.

 Eksempel fra produktgruppen Understell til sittemoduler

Understell til sittemoduler

Understell som består av kombinasjoner av hjul og sitteenhet og som kan benyttes på flere ulike sittemoduler. Sittemoduler, se 18093901

 Eksempel fra produktgruppen Sittemoduler og understell kombinasjon

Sittemoduler og understell kombinasjon

Kombinert løsning med sittemodul og understell.

 Eksempel fra produktgruppen Sitteputer for komfort

Sitteputer for komfort

Sitteputer som gir komfort og som ikke er tilbehør til spesielle produkter. Omfatter f.eks. puter til bruk i rullestoler.

 Eksempel fra produktgruppen Senger med elektrisk regulering av liggeflaten

 Eksempel fra produktgruppen Sengebunner med elektrisk regulering av liggeflaten

 Eksempel fra produktgruppen Senger med ståfunksjon

 Eksempel fra produktgruppen Madrasser skumbaserte

 Eksempel fra produktgruppen Madrasser dynamiske

 Eksempel fra produktgruppen Madrasser statiske

 Eksempel fra produktgruppen Madrasser vendefunksjon

 Eksempel fra produktgruppen Overmadrasser skumbaserte

 Eksempel fra produktgruppen Overmadrasser dynamiske

 Eksempel fra produktgruppen Overmadrasser statiske

 Eksempel fra produktgruppen Regulerbare rygger til senger, universelle

Regulerbare rygger til senger, universelle

Omfatter f.eks. hjertebrett til bruk i senger uten regulerbar sengebunn.

 Eksempel fra produktgruppen Hjelpemidler for lagspill med ball