Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Målgrupper

Her finner du forslag til hjelpemidler som kan være aktuelle for utvalgte målgrupper.Oversikten gir ikke en fullstendig liste over alle hjelpemidler som er relevant for målgruppene, men kan brukes som en kilde til inspirasjon.

Målgrupper

Barn

Her kan du finne hjelpemidler i små størrelser som er spesielt beregnet for barn, eller er utviklet med tanke på et barns behov for å kunne delta i dagligaktiviteter, lek og fritid.

Hørsel

Her kan du finne hjelpemidler til personer som har nedsatt eller ingen hørsel.

Høy brukervekt

Her kan du finne hjelpemidler som skal tåle en brukervekt som er høyere enn 150 kg. Det er mulig å endre søkefunksjonen til en høyere brukervekt for et mer spesifikt søk ved behov.

Kognisjon

Her kan du finne hjelpemidler til personer som har vansker med å huske, planlegge og organisere egen hverdag.

Syn

Her kan du finne hjelpemidler til personer som er svaksynte eller blinde, eller har andre synsnedsettelser som følge av andre alvorlige synsdefekter etter sykdom eller skade.