Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Kognisjon - hjelpemidler

Hjelpemidler til personer som har vansker med å huske, planlegge og organisere egen hverdag som følge av for eksempel demens, hjerneslag eller medfødte kognitive vansker. Her kan du blant annet finne hjelpemidler som elektroniske kalendere, komfyrvakt, trygghetsalarmer og annet varslingsutstyr som kan bidra til økt selvstendighet i egen hverdag.

Du finner informasjon om kognitive vansker og hjelpemidler på nav.no.

 


Termisk brannvarsler LIFE  - eksempel fra produktgruppen alarmer som varsler om farlige situasjoner i nærmiljøet

Alarmer som varsler om farlige situasjoner i nærmiljøet

Omfatter f.eks. brannalarmer og røykvarslere.

ADL Tablettdeler  - eksempel fra produktgruppen hjelpemidler for oppmåling, dosering eller endring av medisin for å sikre riktig og hensiktsmessig bruk.

Hjelpemidler for oppmåling, dosering eller endring av medisin for å sikre riktig og hensiktsmessig bruk.

Hjelpemidler for å måle opp riktig medisindose for inntak via munnen eller injeksjon, for å dosere riktig mengde medisin, dele opp en tablett, kapsel eller pille. Omfatter for eksempel pilleknusere og pilledelere samt doseringshjelpemidler for flytende medisiner.

Ribcap Hardy Beskyttelseshjelm, voksen  - eksempel fra produktgruppen hodebeskyttere

Hodebeskyttere

Hodebekledning, se 09 03 09.

Handi One Pluss G3  - eksempel fra produktgruppen kalendere og planleggingssystemer

Kalendere og planleggingssystemer

Hjelpemidler som lagrer og organiserer data om planlagte aktiviteter. Omfatter f.eks. elektroniske kalendere. Programvare til bruk på kontor og i industri, se 28 21 12.

TimeTimer Medium/Stor  - eksempel fra produktgruppen klokker og tidsmålere

Klokker og tidsmålere

Hjelpemidler som måler tiden og angir den visuelt eller hørbart. Omfatter f.eks. bærbart og stasjonært utstyr, utstyr med eller uten alarmfunksjon.

STROBO med kraftig blinkende rødt lys, LIFE  - eksempel fra produktgruppen signalindikatorer

Signalindikatorer

Enheter som forvandler et signal, f.eks. fra telefon, dørklokke eller babycall til visuell, akustisk eller mekanisk output.

Overvåkingssystem Luvion Prestige Touch 3  - eksempel fra produktgruppen utstyr for overvåkning og geografisk posisjonering

Utstyr for overvåkning og geografisk posisjonering

Hjelpemidler som overvåker statusen eller posisjonen for en spesifikk situasjon eller en person. Omfatter f.eks. GPS-systemer.