Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hørsel - hjelpemidler

Hjelpemidler til personer som har nedsatt hørsel eller er døve. Hjelpemidlene kan bidra til å utnytte eventuell hørselsrest, eller tilrettelegge med visuelle virkemidler i mangel av hørsel.

Du finner informasjon om formidling av hørselshjelpemidler på nav.no.

 


Termisk brannvarsler LIFE - eksempel fra produktgruppen alarmer som varsler om farlige situasjoner i nærmiljøet

Alarmer som varsler om farlige situasjoner i nærmiljøet

Omfatter f.eks. brannalarmer og røykvarslere.

Forsterkertelefon Amplidect 595 Photo - eksempel fra produktgruppen forsterkede telefoner

Forsterkede telefoner

Telefoner med innebygget utstyr for å forsterke lyden

Nærlydpakke med BLUNO blåtannsystem - eksempel fra produktgruppen høyttalere

TV200 sender - eksempel fra produktgruppen ir-systemer for lydoverføring

IR-systemer for lydoverføring

Hjelpemidler for mottak eller sending av lydinformasjon ved bruk av infrarødt lys. Omfatter f.eks. systemer, sendere og mottakere for lokal enveiskommunikasjon, f.eks. personlig ekstern taleoverføring og taleoverføringssystemer for auditorier. Hørselshjelpemidler, se 22 06. Hjelpemidler for fjernstyring og omgivelseskontroll, se 24 13.

TimeTimer Medium/Stor - eksempel fra produktgruppen klokker og tidsmålere

Klokker og tidsmålere

Hjelpemidler som måler tiden og angir den visuelt eller hørbart. Omfatter f.eks. bærbart og stasjonært utstyr, utstyr med eller uten alarmfunksjon.

Audinor T20 microphone - eksempel fra produktgruppen mikrofoner

Mikrofoner

Omfatter f.eks. mikrofoner bygget inn i et hodesett.

Sengemonitor Pro P200E - eksempel fra produktgruppen personlige nødalarmsystemer

Personlige nødalarmsystemer

Utstyr som enten betjenes av brukeren eller som aktiveres automatisk i personlige nødstilfeller. Omfatter f.eks. insulinalarmer, anfallsalarmer for personer med epilepsi og fallalarmer.

Mino Samtaleforsterker - eksempel fra produktgruppen samtaleforsterkere

Samtaleforsterkere

Hjelpemidler som øker volumet på stemmen til en eller flere personer. Omfatter f.eks. utstyr for lydutjevning for lytting og konsentrasjon. Hørselshjelpemidler, se 22 06. Stemmeforsterkere til personlig bruk, se 22 09 06.

STROBO med kraftig blinkende rødt lys, LIFE - eksempel fra produktgruppen signalindikatorer

Signalindikatorer

Enheter som forvandler et signal, f.eks. fra telefon, dørklokke eller babycall til visuell, akustisk eller mekanisk output.

Roger On V2 - eksempel fra produktgruppen systemer for radiofrekvensoverføring

Systemer for radiofrekvensoverføring

Hjelpemidler for mottak eller overføring av lyd via høyfrekvente modulerte radiobølger. Omfatter f.eks. systemer, sendere og mottakere for lokal enveiskommunikasjon. Hørselshjelpemidler, se 22 06.

UA-50 telefonforsterker - eksempel fra produktgruppen telefonforsterkere

Telefonforsterkere

Eksternt utstyr for å forsterke lyden

ClearSounds QT4Light mobilhalsslynge - eksempel fra produktgruppen teleslyngeutstyr

Teleslyngeutstyr

Hjelpemidler for å ta imot eller sende informasjon med elektromagnetiske bølger i teleslyngesystemer. Omfatter f.eks. teleslyngesystemer for audiofrekvens og bærefrekvens og teleslyngemottakere. Hørselshjelpemidler, se 22 06.

Forsterkertelefon Amplidect 595 Photo - eksempel fra produktgruppen tilleggsutstyr for telefonering

Tilleggsutstyr for telefonering

Omfatter f.eks. tilkoblingsenheter og signalomformere for innkommende meldinger, tastatur til mobiltelefoner, nummervisere, indikatorer for oppringnings-, opptatt- og ringesignal, nummerslåingshjelpemidler, telefonrørholdere og mottaksforsterkere. Hørselshjelpemidler, se 22 06. Hjelpemidler som støtter eller erstatter arm-, hånd- eller fingerfunksjon eller en kombinasjon av disse funksjonene, se 24 18. Hjelpemidler for fiksering, se 24 27. Output-enheter for datamaskiner, se 22 39. Programvare for telekommunikasjon og telematikk Programvare for verbal og visuell kommunikasjon mellom datamaskiner via datanettverket. Omfatter f.eks. internettprotokoll (IP), programvare for IP-telefoni, programvare for telekonferanser, internettbaserte video- og kommunikasjonssystemer og apper for å lette bruk av smarttelefoner og nettbrett. Programvare for nærkommunikasjon, se 22 21 12.