Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Anfallsalarmer med rammeavtale

Automatisk varsling til nærpersoner/støttepersoner ved anfall,inkluderer også fallalarmer.

Følgende produktserier inneholder produkter som inngår i rammeavtalen28 produktserie(r).
Emfit Epilepsialarm
 Emfit Epilepsialarm Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Epilepsialarm for deteksjon av generaliserte tonisk/kloniske anfall. Kan også detektere og varsle fravær fra seng. Består av kontrollenhet og sensor, som legges under madrassen. Internt lydsignal ved utløst alarm, kan avstilles. Alarm viderevarsles via personsøker til bistandspersoner i boligen eller over GSM-nettet til mobiltelefon.
Abilia AS 1081 OSLO
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Epimobile
 Epimobile Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Mobil epilepsialarm til utendørs bruk. Registrerer generaliserte tonisk/kloniske anfall via en armbåndsensor tilknyttet en applikasjon på mobiltelefon. Varsler inntil 2 bistandspersoner med oppringing og SMS, og sender GPS-koordinatorer for lokalisering. Geofence med 5 soner kan stilles inn. Anfallslogg registreres i appen. IP-grad: 32.
Abilia AS 1081 OSLO
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Episafe 2 GSM
 Episafe 2 GSM Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Mobil epilepsialarm til innendørs bruk. Består av armbåndsensor og hovedenhet med integrert GSM-modul. Registrerer og generaliserte tonisk/kloniske anfall, og kan varsle til personsøker All in One Basic, eller med sms og oppringning til mobiltelefon. Rekkevidde mellom sensor og hovedenhet: 30 50 meter i åpent rom. IP-grad 32.
Abilia AS 1081 OSLO
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Fallsensor radio P135
 Fallsensor radio P135 Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Fallsensor med radiosender for deteksjon av epileptiske anfall med fall. Bæres rundt halsen eller festes til klær med klips. Sensoren registrerer fall og sender automatisk alarm til mottaker Personsøker P137. Kan sende varsel til mottaker når sensoren er utenfor dekningsområde. Batteridrevet
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Fraværsensor ribbe 0,5M P149B
 Fraværsensor ribbe 0,5M P149B Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Ribbesensor som registrerer trykk, beregnet for detektering av fravær fra stol. Registrerer at det sitter noen i stolen, og aktiveres når personen forlater stolen. Tilkobles Sensormottaker P163BAA. Sensorlengde: 0,5 m. Lengde på tilkoblingskabel: 3,0 m. Kan brukes i ulike kombinasjoner med annet utstyr. Se brosjyre for detaljer.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Fraværsensor ribbe 1M P143G
 Fraværsensor ribbe 1M P143G Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
detektering av fravær fra seng. Registrerer at det ligger noen i sengen, og aktiveres når personen forlater sengen. Tilkobles Sensormottaker P163BAA. Sensorlengde: 1,0 m. Lengde på tilkoblingskabel: 3,0 m. Kan brukes i ulike kombinasjoner med annet utstyr. Se brosjyre for detaljer.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Fraværsensor sengematte P143C
 Fraværsensor sengematte P143C Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Sengematte som registrerer trykk, Sengematte som registrerer trykk, beregnet for detektering av fravær fra seng. Tilkobles Sensormottaker P163BAA. Matten er kun egnet for enkeltsenger. Mål: 51 x 76 cm. Kan brukes i ulike kombinasjoner med annet utstyr. Se brosjyre for detaljer.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Fraværsensor stolmatte P149A
 Fraværsensor stolmatte P149A Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Stolmatte som registrerer trykk, beregnet for detektering av fravær fra stol. Tilkobles Sensormottaker P163BAA. Mål: 25,5 x 38 cm. Kan også benyttes i seng under rygg hvis man ønsker å varsle at person setter seg opp i sengen. Kan brukes i ulike kombinasjoner med annet utstyr. Se brosjyre for detaljer.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Fuktsensor laken P142A
 Fuktsensor laken P142A Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Fuktsensor for detektering av epileptiske anfall med fukt, som vannlating, oppkast og svette. Kan maskinvaskes på 60 grader. Tilkobles Sensormottaker fukt radio P163BBA eller P163BBB. Mål: 60 x 160 cm. Kan brukes i ulike kombinasjoner med annet utstyr. Se brosjyre for detaljer.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Fuktsensor pute P142F
 Fuktsensor pute P142F Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Fuktsensor for detektering av epileptiske anfall med fukt, som vannlating, oppkast og svette. Kan maskinvaskes på 60 grader. Tilkobles Sensormottaker fukt radio P163BBA eller P163BBB. Mål: 38 x 50 cm. Kan brukes i ulike kombinasjoner med annet utstyr. Se brosjyre for detaljer.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

GSM viderevarsler
 GSM viderevarsler Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
GSM-modul for varsling av alarmer. Mottar signal fra alarmmottaker og viderevarsler til mobiltelefon eller trygghetsentral. Kan varsle til inntil 8 telefonnumre med sms eller tale. Varsler ved strømbrudd. Se brosjyre for detaljer. Ved bestilling: oppgi telefonnummer det skal varsles til, samt til kontaktperson for telefonabonnement.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

IOR - TREX sender/mottaker
 IOR - TREX sender/mottaker Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Personsøkeranlegg for viderevarsling av alarmer for tilkobling av kabelbaserte sensorer. Består av IOR senderenhet og TREX bærbar mottaker. Sender har fysisk av/på-knapp. Mottager har display, som kan vise bl.a. alarmtekst og alarmlogg. Radiosignaler med rekkevidde inntil 600 meter i fri sikt. Senderenheten har innebygd batteribackup.
Abilia AS 1081 OSLO
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

LAK901 Lydalarm
 LAK901 Lydalarm Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Alarm som detekterer lyd i forbindelse med epileptiske anfall eller andre situasjoner der det kan være behov for bistand. Integrert mikrofon som detekterer lyd i forhold til innstilt nivå. Kan også tilkobles ekstern mikrofon. Varsler bistandspersoner via personsøker eller GSM-sender for varsling til mobiltelefon. IP-grad: 20.
Abilia AS 1081 OSLO
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Personsøker Enkel P168
 Personsøker Enkel P168 Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Personsøkermottaker for tilkalling av bistandspersoner i boligen. Varsler med lyd , vibrasjon og lys. Oppladbar. Driftstid ca. 3 døgn pr. lading. Indikerer lavt batteri med lys.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Puls monitor P194
 Puls monitor P194 Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Monitor som mottar data fra Puls-armbånd P195 når pulsen går over/under forhåndsvalgte grenseverdier. Grenseverdiene settes og justeres i en app med smarttelefon eller nettbrett. Viderevarsler internt til personsøker eller eksternt via GSM viderevarsler som sender sms/ringer til forhåndsprogrammert tlf.nr. IP-grad: 52. Se brosjyre for detaljer.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Puls sensor P195
 Puls sensor P195 Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Puls-armbånd for deteksjon av anfall som medfører pulsøkning. Registrerer puls og varsler når den går over/under forhåndsvalgte grenseverdier. Sender data til puls-monitor P194. Grenseverdiene settes og justeres i app med en smarttelefon eller nettbrett. IP-grad: 50. Se brosjyre for detaljer.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Radiomottaker impuls P155
 Radiomottaker impuls P155 Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Radiomottaker for mottak og viderevarsling av alarm. Mottar alarm fra alarmsensorer/-sendere. Utstyrt med relutgang for viderekobling til viderevarslingsutstyr, for eksempel GSM-sender.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Risteføler P140B
 Risteføler P140B Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Risteføler P140B er en føler beregnet for å detektere bevegelser assosiert med epilepsianfall. P140B sensor er en del av Picomeds utvalg for utstyr brukt til varsling. Den kobles til sengemonitor P200 som analyserer signalene og eventuelt aktiverer varsling av anfall.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Sengemonitor Mini P176
 Sengemonitor Mini P176 Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Risteføler med radiosender for detektering av epileptiske anfall med kramper. Sender alarm etter 15 sekunders anfall/jevn bevegelse. Varsler bistandspersoner i boligen via Personsøker. Utstyrt med langtidsbatteri (ca. 12 mnd. driftstid). Kan brukes i ulike kombinasjoner med annet utstyr. Se brosjyre for detaljer.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Sengemonitor P200C
 Sengemonitor P200C Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Sengemonitor P200C er en allsidig monitorenhet som benytter forskjellige følere for å oppdage ulike anfallssymptomer. Kan tilkobles risteføler og matte for deteksjon av vandring. Har innebygd mikrofon. Justeringsmulighet for styrke og varighet på signaler. Varsler til personsøker, GSM VV eller sykesignalanlegg.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide • Brosjyre

Sengemonitor Pro P200E
 Sengemonitor Pro P200E Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Sengemonitor Pro P200E er en svært allsidig monitorenhet som benytter en rekke følere for å oppdage forskjellige tilstander relatert til epilepsi. Sengemonitor er forhåndsinnstilt for å oppdage de viktigste symptomene som oftest er assosiert med toniske/kloniske anfall.

Se bruksanvisning for flere detaljer.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide • Brosjyre

Sensor riste puste P140
 Sensor riste puste P140 Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Sengesensor som analyserer omfanget og frekvensen av bevegelse, samt mangel på normal bevegelse. Plasseres under madrassen og brukes til å analysere bevegelsens omfang og frekvens. Passer de fleste senger, også luftstrøm madrasser. Tilkobles Sengemonitor. Se brosjyre for detaljer.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Sensormottaker fravær impuls P163BAB
 Sensormottaker fravær impuls P163BAB Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Mottaker for tilkobling av ulike sensorer for detektering av fravær fra seng eller stol. Ønsket tidsforsinkelse før alarm sendes kan stilles inn. Kabelutgang for tilkobling til viderevarsling. Kan sende alarm til bistandspersoner over GSM-nettet til mobiltelefon. Kan brukes i ulike kombinasjoner med annet utstyr. Se brosjyre for detaljer.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Sensormottaker fravær radio P163BAA
 Sensormottaker fravær radio P163BAA Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Sensormottaker for detektering av fravær fra seng eller stol. Ønsket tidsforsinkelse før alarm sendes kan stilles inn. Den har radiosender for tilkalling av bistandspersoner i boligen via personsøker. Kan brukes i ulike kombinasjoner med annet utstyr. Se brosjyre for detaljer.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Sensormottaker fukt impuls P163BBB
 Sensormottaker fukt impuls P163BBB Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Mottaker for fuktsensor. Kan varsle til bistandspersoner via GSM-sender til mobiltelefon. Kan brukes i ulike kombinasjoner med annet utstyr. Se brosjyre for detaljer.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Sensormottaker fukt radio P163BBA
 Sensormottaker fukt radio P163BBA Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Mottaker som en kan koble Mottaker og sender for tilkobling av ulike sensorer, blant annet fuktsensor laken og fuktsensor pute. Har radiosender for viderevarsling via personsøker til bistandspersoner i boligen. Kan brukes i ulike kombinasjoner med annet utstyr. Se brosjyre for detaljer.
Picomed AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre

Trigger 4 Falldetektor
 Trigger 4 Falldetektor Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Trigger 4 er en mobil falldetektor og trygghetsalarm med to-veis tale. Den kan varsle inntil 4 bistandspersoner ved detektert fall.
Trigger 4 har et enkelt brukergrensesnitt med alarmknapp, av/på-knapp og volumkontroll. Enheten er sprutsikker (tåler dusj).
Mobilabonnement nødvendig. Oppsettet konfigureres via egen nettside.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Wisbi Plus Fuktalarm
 Wisbi Plus Fuktalarm Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Alarm for deteksjon av fukt ved epileptiske anfall. Detekterer vannlating, oppkast, svette o.l. Består av sensorlaken og kontrollenhet (begge må bestilles separat). Ved deteksjon sendes trådløst signal fra sensorlaken til mottaker. Alarm viderevarsles via personsøker til bistandspersoner i boligen eller over GSM-nettet til mobiltelefon. IP-grad 40.
Abilia AS 1081 OSLO
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre