Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hjelpemidler for trening av alternativ og supplerende kommunikasjon

Hjelpemidler for å trene på alternative kommunikasjonsteknikker og ordforråd som muliggjør kommunikasjon mellom mennesker. Omfatter f.eks. punktskrift (Braille), tegnspråk og Bliss. Hjelpemidler for kommunikasjon og informasjonsstyring, se 22.

4 produktserie(r).
Bokstavkloss for opplæring/info
 Bokstavkloss for opplæring/info
Klossen symboliserer en blindskriftcelle, og er ment for opplæring og informasjon. Den kan brettes ut og dermed symbolisere tastaturet på en blindeskriftmaskin. Hjelper til å finne referansen mellom hvert punkt i en celle og tisvarende tast på maskinen.

Gingo språkpakke
 Gingo språkpakke
Språktreningspakke som består av Gingo dukke, bok og kort. Utviklet for bevisstgjøring, øving og imitasjon av språk på en leken og barnevennlig måte. Kan benyttes som støtte til både generelle språkferdigheter og mer spesifikke områder av talespråket, som bevisstgjøring av taleorganer og språklyder.

KAT-kassen
 KAT-kassen
KAT-kassen er et metodisk verktøy som visualiserer og konkretiserer områder knyttet til følelser, tanker og adferd. Elementene i kassen inneholder verktøy som brukes for å konkretisere intensitet av følelser, hvordan følelser påvirker oss fysisk, visualiserer mangfold og relasjoner, utvikle begreper om tid, adferdspalett med mer.
Cognita AS 4993 SUNDEBRU
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Brosjyre

WriteReader
 WriteReader
WriteReader er et enkelt og intuitivt digitalt verktøy, hvor barn fra barnehagen og barneskolen kan lage egne digitale bøker og fortløpende utvikle kompetanse i tale- og skriftspråk.
Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Brosjyre