Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her


Trygghetsalarmer fra Sensio AS, Sensio avd. Vestfold

Alarmer som betjenes av bruker for påkalling av nærpersoner/støttepersoner.

16 produktserie(r).
Armbåndssender og -mottaker LIFE
 Armbåndssender og -mottaker LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Alarm for personer som har behov for å tilkalle assistanse eller sende varslinger til andre. Bæres på håndleddet. Den er en kombinert sender med trykknapp og mottaker. Sender varsling til andre LIFE-mottakere og varsler med lys og vibrasjon ved mottak av varsler. Oppladbar. IP:54.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Bevegelsessensor PIR Mini
 Bevegelsessensor PIR Mini Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Liten bevegelsessensor for deteksjon av bevegelse i et rom eller område. Beregnet for veggmontering. Oppfatter når en person vandrer inn i eller gjennom deteksjonsfeltet. Rekkevidde 5-10 meter, avhengig av rommets utforming. Brukes sammen med tidsstyrte sendere med display samt nye FlexiBlink LIFE sendere. Se brosjyre for detaljer.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide • Brosjyre

FlexiBlink LIFE Tidsstyrt aktivitetsvarsler med FL-MAG
 FlexiBlink LIFE Tidsstyrt aktivitetsvarsler med FL-MAG
Aktivitetsvarsler som kan innstilles med varslings-periode og varslingsårsak på stedet. Varsler vandringssted og aktivitet etter ønske når en dør åpnes. Varsler til FlexiBlink LIFE mottakere. BatteridrevetYtterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

FlexiBlink LIFE Tidsstyrt aktivitetsvarsler med PIRGARD
 FlexiBlink LIFE Tidsstyrt aktivitetsvarsler med PIRGARD
Aktivitetsvarsler som kan innstilles med varslingsperiode og varslingsårsak på stedet. Varsler vandringssted og aktivitet etter ønske når person beveger seg i sensorområdet. Varsler til FlexiBlink LIFE mottakere. Batteridrevet.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

FlexiBlink LIFE Tidsstyrt aktivitetsvarsler med PIR-MINI
 FlexiBlink LIFE Tidsstyrt aktivitetsvarsler med PIR-MINI
Aktivitetsvarsler som kan innstilles med varslings-periode og varslingsårsak på stedet. Varsler vandringssted og aktivitet etter ønske når person beveger seg i sensorområdet. Varsler til FlexiBlink LIFE mottakere. Batteridrevet.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Flexiblink Tidsstyrt Aktivitetsvarsler
 Flexiblink Tidsstyrt Aktivitetsvarsler
FlexiBlink Aktivitetsvarsler som kan innstilles med varslings-periode og varslingsårsak på stedet, bl.a. tidsbestemt fravær fra seng. Varsler til FlexiBlink mottakere. Batteridrevet.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

JUNIOR 2 Lommevibrator for vandringsalarm, LIFE
 JUNIOR 2 Lommevibrator for vandringsalarm, LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Bærbar alarmmottaker som varsler med lyd, lys, symboler og vibrasjon. Den er spesielt tilpasset vandringsalarmer. Oppladbar med integrert batteri. Mottar alarm fra ulike LIFE-sendere (må bestilles separat). Skiller mellom ulike sendere og alarmer, som vandring inne, vandring ute, passasjealarm, fravær fra seng. Se brosjyre for detaljer. IP-grad: 20Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide • Brosjyre

JUNIOR 3 Lommevibrator for tilkalling, LIFE
 JUNIOR 3 Lommevibrator for tilkalling, LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Trådløs mottager for varsling til nærpersoner i boligen. Mottar alarm fra trådløse sendere, UNI10-L eller VEL-10L (må bestilles separat). Varsler med lyd, lys og vibrasjon. Symboler på mottakeren indikerer 5 ulike alarmtyper. Leveres med halssnor og lader. IP-grad: 20.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide

Kontaktmatte
 Kontaktmatte Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Mattebryter for deteksjon av vandring. Kontaktmatten legges under matte/teppe på gulvet, og aktiveres når den tråkkes på. Brukes sammen med tidsstyrte sendere med display samt nye FlexiBlink LIFE sendere. Mål (BxHxD) : 390 x 700 x 5mm. IP-grad: 20. Se brosjyre for detaljer.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide • Brosjyre

Magnetbryter uten sender
 Magnetbryter uten sender Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Magnetkontakt for deteksjon av dører eller vinduer som åpnes eller står åpne. Kan brukes på både ytterdører og andre dører, som for eksempel kjøleskapsdør, for veiledning til personer som trenger beslutningsstøtte. Se brosjyre for detaljer.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide • Brosjyre

Mattesensor for seng Type VA
 Mattesensor for seng Type VA Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Sensor som registrerer om en person ligger i sengen. Kobles til Aktivitetsvarsler LIFE, som gir varsel til bistandsperson om brukeren forlater eller ikke returnerer til sengen. Kan også tilkobles Talevarsler for påminning om at det er på tide å stå opp. Mål: 54 x 78 cm. IP- grad: 20. Se brosjyre for detaljer.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide • Brosjyre

PIR bevegelsessensor for takmontasje
 PIR bevegelsessensor for takmontasje Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Takmontert bevegelsessensor for deteksjon av bevegelse i et rom. Benyttes der det er behov for å detektere passasje i et bredt felt. Deteksjonsfeltet er ca. 1 meter tykt og 120grader i vifteform. Brukes sammen med tidsstyrte sendere med display samt nye FlexiBlink LIFE sendere. Se brosjyre for detaljer.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide • Brosjyre

Sensor PIR Gardin
 Sensor PIR Gardin Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Bevegelsessensor for deteksjon av bevegelse innenfor et begrenset område, for eksempel under seng, i døråpning, eller i en smal gang. Har et smalt vifteformet deteksjonsområde og oppfatter når en person beveger seg gjennom dette. Brukes sammen med tidsstyrte sendere med display samt nye FlexiBlink LIFE sendere. Se brosjyre for detaljer.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide • Brosjyre

Sykesignalsender LIFE
 Sykesignalsender LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Sender med tre innganger for trykknapper som gir hver sin varslingsmelding. Har også integrerte knapper som kan benyttes der det ikke er behov for spesialknapper. Varsler til LIFE-mottakere. 9volts litiumbatteri.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Talevarsler uten sensor, LIFE
 Talevarsler uten sensor, LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Taleavspiller til personer med behov for påminnelser og beslutningsstøtte. Beskjeder kan lagres på Talevarsler og spilles av på ønsket tidspunkt dersom en person beveger seg i en PIR-sensors deteksjonsområde eller trår på en kontaktmatte. Kan lagre to ulike beskjeder, ved behov for ulik beskjed om dagen og om natten. Se brosjyre for detaljer.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide • Brosjyre

Tidsstyrt Aktivitetsvarsler, LIFE
 Tidsstyrt Aktivitetsvarsler, LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Aktivitetsvarsler som kan varsle hendelser i et valgt tidsrom og en bestemt varighet, for eksempel tidsbestemt fravær fra seng. Aktuell sensor kobles til aktivitetsvarsleren. Sender alarm til LIFE- mottakere (må bestilles separat). Innstillinger gjøres via touchskjerm. Batteridrevet. Se brosjyre for detaljer.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • QuickGuide • Brosjyre