Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hjelpemidler for kommunikasjon og informasjonsstyring

Produkter som er beregnet på å støtte eller erstatte en persons evne til å motta, sende, produsere og behandle informasjon i ulike former, inkludert kommunikasjonsformer som språk, tegn og symboler, mottak og produksjon av meldinger, videreføring av samtaler og bruk av kommunikasjonsutstyr og -teknikker. Omfatter f.eks. enheter for å se, høre, lese, skrive, telefonere, signalere og alarmere samt informasjonsteknologi. Hjelpemidler for kontoradministrasjon og lagring og styring av informasjon på arbeidsplasser, se 28 21.

Velg en produktgruppe for å flere underkategorier, eller klikk på tallet til høyre for å se alle produktseriene i gruppen.
KodeProduktgruppe Skjul forklaringerAntall serier
22 03Synshjelpemidler
Omfatter f.eks. forstørrelsesutstyr.
171
22 09Talehjelpemidler
Utstyr for å hjelpe en person med stemmevansker med å snakke med sin egen stemme. Mikrofoner, se 22 18 33. Høyttalere, se 22 18 36.
9
22 12Hjelpemidler for tegning og skriving
Hjelpemidler som hjelper en person å formidle informasjon ved å lage tall, symboler eller språk. Vektmansjetter, se 04 48 18. Treningsutstyr for å lære å skrive, se 05 03 09. Hjelpemidler for opplæring i tegne- og maleferdigheter, se 05 24 06. Taktile kart, se 12 39 15.
12
22 18Hjelpemidler som tar opp, spiller av og viser fram informasjon i form av lyd og bilde
Enheter som tar opp eller overfører informasjon i lyd- eller bildeformat, og produkter som kombinerer noen av disse funksjonene. Omfatter f.eks. lyd- og videoutstyr, TV-apparater, lydoverføringssystemer, produkter som behandler lyd- eller bildeinformasjon for å forbedre kvaliteten og nytten, for eksempel filtrering av støy eller konvertering fra analog til digital informasjon. Hodetelefoner, se 22 18 38. Visuelle dataskjermer og tilbehør, se 22 39 04.
159
22 21Hjelpemidler for nærkommunikasjon
Utstyr som gjør det mulig for to personer å kommunisere med hverandre når de er på samme sted. Talehjelpemidler, se 22 09.
123
22 24Hjelpemidler for telefonering og andre former for telekommunikasjon
22
22 27Hjelpemidler for varsling og alarmering
203
22 30Lesehjelpemidler
Hjelpemidler for å utvide og tilpasse synsfelt og -vinkel, se 22 03 15.
34
22 33Datamaskiner og terminaler
Programvare til bruk på kontor og i industri, se 28 21 12.
5
22 36Input-enheter for datamaskiner
Datamaskiner og terminaler, se 22 33. Output-enheter for datamaskiner, se 22 39.
52
22 39Output-enheter for datamaskiner
Omfatter f.eks. skjermer, skrivere, plottere og synthesizere. Maskiner og utstyr til bruk på kontor, se 28 21 09.
89
22 90Programvare til flere formål
Programvare til flere formål og som ikke kan plasseres på andre klassifiseringskoder. Programvare for nærkommunikasjon, se 222112.
7