Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hjelpemidler for å kontrollere, bære, flytte og håndtere produkter og utstyr

Produkter beregnet på å legge til rette for at en person utfører en oppgave som krever at en gjenstand flyttes eller settes i bevegelse. Hjelpemidler for transport av gjenstander på arbeidsplasser, se 28 06. Hjelpemidler for løfting og flytting av gjenstander på arbeidsplasser, se 28 09.

Velg en produktgruppe for å flere underkategorier, eller klikk på tallet til høyre for å se alle produktseriene i gruppen.
KodeProduktgruppe Skjul forklaringerAntall serier
24 06Hjelpemidler for håndtering av beholdere
32
24 09Systemer for betjening og kontroll av utstyr
Hjelpemidler som brukes ved betjening og kontroll av utstyr. Styre- og manøvreringssystemer til rullestoler, se 12 24 03. Dør-, vindus- og gardinåpnere/-lukkere, se 18 21. Systemer for omgivelseskontroll, se 24 13 03.
38
24 13Hjelpemidler for fjernstyring og omgivelseskontroll
Utstyr som gjør det mulig å fjernstyre og betjene elektronisk og elektrisk utstyr i bomiljø for å legge til rette for et selvstendig liv. Systemer for omgivelseskontroll som tilbehør til andre systemer eller enheter er ikke inkludert. Port-,dør-, vindus- og gardinåpnere/ lukkere, se 18 21. Systemer for radiofrekvensoverføring, se 22 18 24. IR-systemer for lydoverføring, se 22 18 27.
65
24 18Hjelpemidler som støtter eller erstatter arm-, hånd- eller fingerfunksjon eller en kombinasjon av disse funksjonene
Armortoser, se 06 06. Hjelpemidler for løfting og flytting av gjenstander på arbeidsplasser, se 28 09. Hjelpemidler for å feste, nå og gripe gjenstander på arbeidsplasser, se 28 12.
50
24 21Hjelpemidler for økt rekkevidde
Produkter for å nå gjenstander som befinner seg på en viss avstand.
19
24 24Hjelpemidler for plassering
Hjelpemidler for å plassere gjenstander nærmere en person for enklere tilgang. Omfatter f.eks. brett på et vippbart stativ, roterende bord med rom samt systemer for montering av diverse utstyr.
2
24 27Fikseringshjelpemidler
Hjelpemidler som fester og sikrer gjenstander i en bestemt posisjon. Fester for rullestol i bil, se 12 12 24. Hjelpemidler for å feste, nå og gripe gjenstander på arbeidsplasser, se 28 12.
6
24 36Hjelpemidler for bæring og transport
Hjelpemidler som brukes for å bære og/eller transportere gjenstander til personlig bruk. Utstyr montert på rullestoler for oppbevaring av gjenstander, se 12 24 42. Hjelpemidler for transport av gjenstander på arbeidsplasser, se 28 06. Hjelpemidler for å feste, nå og gripe gjenstander på arbeidsplasser, se 28 12.
14