Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hjelpemidler som tar opp, spiller av og viser fram informasjon i form av lyd og bilde

Enheter som tar opp eller overfører informasjon i lyd- eller bildeformat, og produkter som kombinerer noen av disse funksjonene. Omfatter f.eks. lyd- og videoutstyr, TV-apparater, lydoverføringssystemer, produkter som behandler lyd- eller bildeinformasjon for å forbedre kvaliteten og nytten, for eksempel filtrering av støy eller konvertering fra analog til digital informasjon. Hodetelefoner, se 22 18 38. Visuelle dataskjermer og tilbehør, se 22 39 04.

Velg en produktgruppe for å flere underkategorier, eller klikk på tallet til høyre for å se alle produktseriene i gruppen.
KodeProduktgruppe Skjul forklaringerAntall serier
22 18 03Lydopptaks- og avspillingsutstyr
Enheter for opptak og avspilling av lyd. Omfatter f.eks. spolebåndopptakere og andre båndopptakere, tonegeneratorer, avmagnetiseringsutstyr samt digitalt lydopptaks- og avspillingsutstyr som minidisker, CD-spillere og Daisy-spillere.
16
22 18 21Dekodere for skjermtekst og tekst-TV
Hjelpemidler som oversetter skjermtekst til syntetisk tale og dekoder taleproduksjon til skjermtekst. Omfatter ikke talegjenkjenningssystemer.
1
22 18 24Systemer for radiofrekvensoverføring
Hjelpemidler for mottak eller overføring av lyd via høyfrekvente modulerte radiobølger. Omfatter f.eks. systemer, sendere og mottakere for lokal enveiskommunikasjon. Hørselshjelpemidler, se 22 06.
63
22 18 27IR-systemer for lydoverføring
Hjelpemidler for mottak eller sending av lydinformasjon ved bruk av infrarødt lys. Omfatter f.eks. systemer, sendere og mottakere for lokal enveiskommunikasjon, f.eks. personlig ekstern taleoverføring og taleoverføringssystemer for auditorier. Hørselshjelpemidler, se 22 06. Hjelpemidler for fjernstyring og omgivelseskontroll, se 24 13.
9
22 18 30Teleslyngeutstyr
Hjelpemidler for å ta imot eller sende informasjon med elektromagnetiske bølger i teleslyngesystemer. Omfatter f.eks. teleslyngesystemer for audiofrekvens og bærefrekvens og teleslyngemottakere. Hørselshjelpemidler, se 22 06.
15
22 18 33Mikrofoner
Omfatter f.eks. mikrofoner bygget inn i et hodesett.
37
22 18 36Høyttalere
17