Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hjelpemidler for varsling og alarmering


Velg en produktgruppe for å flere underkategorier, eller klikk på tallet til høyre for å se alle produktseriene i gruppen.
KodeProduktgruppe Skjul forklaringerAntall serier
22 27 04Signalindikatorer
Enheter som forvandler et signal, f.eks. fra telefon, dørklokke eller babycall til visuell, akustisk eller mekanisk output.
38
22 27 12Klokker og tidsmålere
Hjelpemidler som måler tiden og angir den visuelt eller hørbart. Omfatter f.eks. bærbart og stasjonært utstyr, utstyr med eller uten alarmfunksjon.
31
22 27 15Kalendere og planleggingssystemer
Hjelpemidler som lagrer og organiserer data om planlagte aktiviteter. Omfatter f.eks. elektroniske kalendere. Programvare til bruk på kontor og i industri, se 28 21 12.
22
22 27 18Personlige nødalarmsystemer
Utstyr som enten betjenes av brukeren eller som aktiveres automatisk i personlige nødstilfeller. Omfatter f.eks. insulinalarmer, anfallsalarmer for personer med epilepsi og fallalarmer.
82
22 27 21Alarmer som varsler om farlige situasjoner i nærmiljøet
Omfatter f.eks. brannalarmer og røykvarslere.
6
22 27 24Utstyr for overvåkning og geografisk posisjonering
Hjelpemidler som overvåker statusen eller posisjonen for en spesifikk situasjon eller en person. Omfatter f.eks. GPS-systemer.
8
22 27 27Materiell og verktøy for merking
Hjelpemidler for merking og identifisering. Omfatter f.eks. tegn, symboler og etiketter.
8