Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Hjelpemidler for løfting og flytting av gjenstander på arbeidsplasser

Innretninger for å heve eller flytte materialer, laster eller personer i arbeidsmiljøet. Omfatter f.eks. taljer, vibrasjonsdempere, manipulatorer, løftebord, roboter for løfting og flytting, industriroboter og kraner. Heiser for å løfte en person inn og ut av en bil uten rullestol, se 12 12 15. Hjelpemidler som løfter en person sittende i rullestol inn i og ut av en bil, se 12 12 18. Hjelpemidler for å løfte en tom rullestol opp på eller inn i en bil, se 12 12 21. Hjelpemidler for å endre kroppsstilling, se 12 31. Hjelpemidler for å løfte personer, se 12 36. Hjelpemidler som støtter eller erstatter arm-, hånd- eller fingerfunksjon eller en kombinasjon av disse funksjonene, se 24 18. Hjelpemidler for transport av gjenstander på arbeidsplasser, se 28 06.

Velg en produktgruppe for å flere underkategorier, eller klikk på tallet til høyre for å se alle produktseriene i gruppen.
KodeProduktgruppe Vis forklaringerAntall serier
28 09 03Kraner, taljer og tilbehør som håndterer last3
28 09 09Løfte- og plasseringssystemer på arbeidsplasser5