Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Samtaleenheter

Elektronisk utstyr som legger til rette for direkte kommunikasjon (nærkommunikasjon). Omfatter f.eks. bærbare og stasjonære digitale elektroniske display, papir og annet utstyr for presentasjon av innlest og/eller syntetisk tale.

Klikk på en produktgruppe eller klikk på tallet til høyre for å se alle produktseriene i gruppen.
KodeProduktgruppe Skjul forklaringerAntall serier
22 21 09 - 01Samtalehjelpemidler med dynamisk display
Elektronisk utstyr som er til hjelp ved direkte kommunikasjon.
42
22 21 09 - 02Samtalehjelpemidler ett nivå
11
22 21 09 - 03Samtalehjelpemidler flere nivå
12
22 21 09 - 04Samtalehjelpemidler fritekst
1