Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her


Klokker og tidsmålere fra Sensio AS, Sensio avd. Vestfold

Hjelpemidler som måler tiden og angir den visuelt eller hørbart. Omfatter f.eks. bærbart og stasjonært utstyr, med eller uten alarmfunksjon. Kalendere og planleggingssystemer, se 22 27 15.

3 produktserie(r).
Reisevekkerur mod. 1, LIFE
 Reisevekkerur mod. 1, LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Vekkerur, bærbar, som varsler med kraftig vibrasjon og/eller lyd. Klokkedisplayet kan legges ned, slik at klokken og de lagrede innstillingene ligger trygt bevart. Batteridrevet.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Vekkerklokke analog LIFE
 Vekkerklokke analog LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Vekkerklokke med analog visning og repetisjon. Har ikke innebygget lydvarsling, og må derfor benyttes sammen med senge- eller putevibrator. Justering av tid og vekketidspunkt utføres med dreieknapper på klokkens bakside. Brukes sammen med sengevibratorene SENGEVIB eller PUTEVIB.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Vekkerklokke digital mod3 LIFE
 Vekkerklokke digital mod3 LIFE Produktserien eller enkeltprodukter er på avtale med NAV
Vekkerklokke, digital, som viser tiden med tall i display. Klokken har innebygget lydvarsling, som kobles ut når klokken er tilkoblet sengevibrator. Klokken har repetisjonsfunksjon. Justering av tid og vekketidspunkt utføres med trykknapper på klokkens bakside. Brukes sammen med sengevibratorene SENGEVIB eller PUTEVIB.Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning